Sähköpostivarmenne

Sähköpostivarmenne on tarkoitettu organisaatioiden käytössä olevia, usean henkilön toimesta seurattavia, yksittäisiä sähköpostiosoitteita varten. Näihin osoitteisiin saapuvien viestien vastaanottaja on organisaatiossa asiaa hoitava yksikkö tai osasto, ei sen yksittäinen työntekijä. Esimerkkejä osoitteista:

  • kirjaamo-
  • tilaus-
  • ilmoitus-
  • muut toimenpidepyyntöjen välittämiseen käytettävät sähköpostiosoitteet, joihin saapuvat viestit pitävät sisällään asian käsittelyyn liittyvää luottamuksellista tietoa.

Sähköpostivarmenteen avulla voit vastaanottaa salattuja viestejä ja allekirjoittaa lähtevät viestit. Organisaation sähköpostiosoitteeseen saapuneet salatut viestit avataan sähköpostivarmenteen avulla. Varmennetta voi myös käyttää organisaatiosta lähtevien sähköpostien allekirjoittamiseen.

Sähköpostivarmenne on tiedostopohjainen, eikä sen käyttämiseen ei tarvita kortinlukijoita tai erillisiä ohjelmistoja. Sähköpostivarmenne toimii yleisemmissä S/MIME-viestejä tukevissa sähköpostiohjelmissa.

Sähköpostivarmenne on maksullinen.