Poiminta- ja analyysipalvelut yrityksille ja yhteisöille

Poimintapalveluiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat saada väestötietojärjestelmästä halutun kohderyhmän osoitteet esimerkiksi suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Analysoimalla yrityksen asiakasrekisterin tiedot väestötietojärjestelmän avulla saadaan hyödyllistä lisätietoa oman asiakaskunnan koostumuksesta.

Poimintojen ja analyysien perusteena voidaan käyttää erilaisia väestötietojärjestelmän muuttujia asiakkaan tarpeiden mukaan.

  • Henkilötiedot voidaan suodattaa henkilön nimen, iän, sukupuolen, äidinkielen, osoitteen, kotikunnan tai ammatin mukaan.
  • Rakennustiedot voidaan suodattaa rakennuksen käyttötarkoituksen, lämmitystavan ja -aineen, verkostoihin liittymisen, rakennusluvan tai sijainnin perusteella.

Poiminnoilla voidaan saada väestötietojärjestelmästä haluamanne kohderyhmän osoitteet suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Valitusta kohderyhmästä voidaan poimia haluamanne kokoinen otos joko tasaväliotannalla tai eri ryhmiä painottaen. Poiminta voidaan kohdentaa myös omaan rekisteriinne. Poiminnoista voidaan poistaa päällekkäiset nimet ja osoitteet ja siten estää moninkertaiset postilähetykset samalle henkilölle tai samaan talouteen.

Analysoimalla yrityksen tai yhteisön oma asiakasrekisteri väestötietojärjestelmän tietojen avulla voitte saada hyödyllistä lisätietoa omasta asiakaskunnastanne. Analyysin tulos voidaan tulostaa taulukkoina, grafiikkana tai karttapohjalla.

Poiminnan kohderyhmän osoitetietoja ei koskaan luovuteta suoraan asiakkaalle, vaan suoramarkkinointimateriaalin tulee toimittaa kolmas osapuoli.

Toimikaa näin

Digi- ja väestötietoviraston poiminta- ja analyysipalvelut tilataan suoraan yhteistyökumppaneiltamme. Yhteistyökumppanimme antavat myös lisätietoja palveluiden hinnoittelusta.

Bisnode Marketing Oy
PL 136
00521 HELSINKI
Inka-Maria Honkanen
050 424 9950
[email protected]

Posti Oy
PL 7
00011 Posti
Elisa Laukkanen
050 309 5161
[email protected]

Lisätietoa:

Katsokaa myös

Huomioikaa, että väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tutustukaa lisää: