Lupa perinnöstä luopumiseen, perintöosuuden luovuttamiseen tai kuolinpesän yhteishallinnosta sopimiseen

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä sinun edunvalvojana pitää ottaa huomioon, kun luovut perinnöstä päämiehesi puolesta, luovutat päämiehesi perintöosuuden tai teet sopimuksen kuolinpesän yhteishallinnosta.

Edunvalvojana tarvitset luvan, kun luovut perinnöstä päämiehesi puolesta. Sama koskee testamentilla saatavaa omaisuutta. Vastikkeeton perinnöstä luopuminen on yleensä mahdollista vain ylivelkaisissa pesissä tai tilanteessa, jossa päämies on saanut osuutensa perinnöstä ennakkoon. Samat säännökset koskevat alaikäisen lapsen edunvalvojina toimivia huoltajia.

Tarvitset luvan myös perintöosuuden luovuttamiselle. Koska edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta, perintöosuuden luovuttaminen on mahdollista vain, jos päämies saa siitä korvauksen. Perintöosuuden luovuttaminen voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun pesää ei haluta jakaa, mutta päämiehen olisi saatava osuutensa pesästä.

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä sopimuksen siitä, että kuolinpesä jää osakkaiden yhteiseksi eduksi jakamatta toistaiseksi tai määräajaksi. Tarvitset edunvalvojana luvan, kun teet päämiehesi puolesta tällaisen sopimuksen kuolinpesän yhteishallinnosta. Kuolinpesän yhteishallintosopimuksessa voidaan määritellä esimerkiksi se, kuka pesän omaisuutta käyttää, millaisia korvauksia käytöstä suoritetaan ja miten pesän tuotto jaetaan. Kuolinpesä voi olla jakamattomana pitkään ilman sopimustakin eikä siihen tarvita lupaa.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Toimi näin

 • Täytä lupahakemuslomake ja toimita hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Lupahakemus

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.

Tarvittavat asiakirjat

Tarvittavat liitteet perinnöstä luopumiselle tai perintöosuuden luovuttamiselle

 • Luopumisilmoitus tai luovutussopimus tai sen luonnos
 • Jäljennös perukirjasta tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Selvitys kuolinpesän tilasta tositteineen, mikäli perunkirjoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (asiantuntijan arvio/muu luotettava selvitys)
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Tarvittavat liitteet kuolinpesän yhteishallinnon sopimiseksi

 • Yhteishallintoa koskeva sopimus tai sopimusluonnos
 • Jäljennös perukirjasta tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Selvitys kuolinpesän tilasta tositteineen, mikäli perunkirjoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana toimenpiteessä. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on toimenpiteessä vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet