Lupa omaisuuden panttaamiseen sekä lainan ottoon tai lainan antamiseen

Lainojen lyhennysvapaan hyödyntäminen

Monet pankit ovat tarjonneet koronatilanteessa lainoille lyhennysvapaita.  

Huomaa, että et tarvitse erillistä lupaa,

 • jos otat lyhennysvapaata lainaan, eivätkä lainan ehdot muutu, esimerkiksi takaisinmaksuaika ei pitene
 • jos alkuperäiseen lainasopimukseen sisältyy lyhennysvapaita kuukausia.   

Huomioi myös, että voit hakea hyväksynnän lainaehtojen muutokselle Digi- ja väestötietovirastosta jälkikäteen. 

Edunvalvojana tarvitset luvan, kun olet panttaamassa päämiehesi omaisuutta lainan vakuudeksi, luovuttamassa päämiehesi omaisuuta pantiksi tai perustamassa muuta panttioikeutta. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Jos edunvalvojana muutat päämiehesi lainan ehtoja päämiehesi vahingoksi, tarvitset luvan muutokselle. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukselle.  Jos pantin luovuttamiseen liittyy päämiehesi puolesta tehtävä lainanotto, tarvitset erillisen luvan lainan ottamiselle.

Tarvitset luvan, kun olet ottamassa päämiehesi puolesta muuta lainaa kuin valtion takaamaa opintolainaa. Lainan ottaminen tarkoittaa sitä, että päämies on velallisena. Myös lainaehtojen muuttaminen ja lainojen yhdistäminen vaatii luvan.

Et saa edunvalvojana sitoutua ilman lupaa päämiehesi puolesta vastuuseen toisen henkilön velasta. Tämä koskee myös omavelkaista takausta, toissijaista takausta ja täytetakausta.

Tarvitset luvan, kun olet antamassa rahalainaa päämiehesi puolesta. Luvanvaraisuus koskee vain varsinaista rahavarojen velaksi antoa, mutta ei esim. kaupan ehtoa, jossa ostajalle annetaan maksuaikaa tavanomaisin ehdoin. Jos ostajalle annetaan maksuaikaa epätavallisin maksuehdoin, tällöin toimenpiteelle on haettava lupa. Edellytämme pääsääntöisesti, että velalle asetetaan rahalaitosten hyväksymä vakuus.

Suosittelemme hakemaan lupaa etukäteen.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä

Toimi näin

 • Täytä lupahakemus ja toimita hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.  

Täytä lupahakemus

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.

Tarvittavat asiakirjat 

Tarvittavat liitteet omaisuuden panttaamiseen 

 • Erityispanttaussitoumus, sopimusluonnos tai muu selvitys panttauksen ehdoista
 • Lainapäätös, velkakirjaluonnos tai muu lainanantajan todistus lainan ehdoista sekä selvitys muista mahdollisista vakuuksista
 • Lainansaajan selvitys lainanhoitokyvystään
 • Lainansaajan palkkatodistus
 • Jos kysymys on lainojen ja vakuuksien järjestelystä, selvitys siitä, miltä osin entiset panttaukset jäävät voi
 • Selvitys pantattavasta omaisuudesta, sen arvosta ja päämiehen omistusoikeudesta
 • Jos pantinantajana on kuolinpesä, jonka osakas päämies on, jäljennös perukirjasta ja jäljennös mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Tarvittavat liitteet lainan ottamiselle

 • Lainapäätös, velkakirjaluonnos tai muu lainanantajan todistus lainan ehdoista
 • Jos kysymys on lainojen järjestelystä, selvitys siitä, miltä osin entiset velkavastuut jäävät voimaan
 • selvitys päämiehen lainanhoitokyvystä
 • takauksen osalta lainapäätös, takaussitoumus, selvitys lainanottajan kyvystä selviytyä velasta sekä selvitys päämiehen kyvystä selviytyä takausvastuusta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Tarvittavat liitteet lainan antamiselle päämiehen rahavaroista

 • Velkakirja tai velkakirjaluonnos, josta ilmenee velan osapuolet, velan määrä, korko, lyhennyssuunnitelma, muut ehdot sekä vakuudet
 • Selvitys velallisen taloudellisesta tilanteesta ja lainan takaisinmaksukyvystä (tulot, menot, muut vastuut sekä muut maksukykyyn vaikuttavat seikat)
 • Selvitys pantin käyvästä arvosta, jäljennökset pantattavista osakekirjoista tai panttikirjoista, selvitys muusta pantattavasta omaisuudesta sekä jäljennös panttaussitoumuksesta
 • Isännöitsijäntodistus asunto-osakkeesta
 • Velallisen kirjallinen suostumus luottotietojen tarkistamista varten
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana toimenpiteessä. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on toimenpiteessä vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet