Lupa ositukseen, omaisuuden erotteluun ja perinnönjakoon

Kun päämiehesi on kuolinpesän osakkaana ja kuolinpesän varallisuus halutaan jakaa perinnönjaossa perillisille, sinun on edunvalvojana haettava perinnönjaolle lupa. Myös osittainen perinnönjako tai pelkkä kuolinpesän rahavarojen jakaminen vaatii luvan.

Kun kuolinpesässä on osakkaana leski, perinnönjaon yhteydessä on suoritettava omaisuuden ositus tai erottelu. Tällöin voit hakea yhdellä lupahakemuksella lupaa ositukselle tai erottelulle ja perinnönjaolle. Myös osittainen omaisuuden ositus vaatii luvan.

Suosittelemme hakemaan lupaa omaisuuden ositukselle tai erottelulle sekä perinnönjaolle etukäteen. Tarvitset kuitenkin lupahakemukseesi luonnoksen ositus- tai perinnönjakokirjasta, joten toimenpiteen yksityiskohdat on oltava selvillä, kun jätät lupahakemuksen. Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä myös jo tehdyn osituksen ja perinnönjaon jälkikäteen, jos se on päämiehen edun mukainen. Tehty ositus ja perinnönjako ei kuitenkaan sido päämiestäsi ilman viranomaisen lupaa.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

 

Toimi näin

 • Toimita allekirjoitettu ja skannattu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse turvapostilla tai postitse tai lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.
 • Lupahakemuksesi käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat asiakirjat ja liitteet. Pyydämme sinulta tarvittaessa täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.
 • Perustele hakemuksessa, miksi suunniteltu toimenpide on päämiehesi edun mukainen.
 • Asiaa käsitellessämme tarkastamme, että aiottu toimenpide on päämiehen edun mukainen eikä siitä aiheudu hänelle taloudellista haittaa.
 • Päätöksen saat tiedoksesi kirjallisena.

Lupahakemus

Tarvittavat asiakirjat

Lupahakemuslomakkeen lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:

 • Ositus-, erottelu- ja/tai perinnönjakosopimus tai sen luonnos
 • Osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai jos vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos sukuselvityksiä tarvitaan, holhousviranomainen pyytää ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus
 • Selvitys kuolinpesän tilasta tositteineen, jos perunkirjoituksen jälkeen on tapahtunut muutoksia
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (asiantuntijan lausunto/muu luotettava selvitys)
 • Selvitys eroteltavan omaisuuden omistajuudesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä.  

Muistilista

 • Varmista, että ositus tai perinnönjako on päämiehesi edun mukainen ja noudattaa avioliittolain ja perintökaaren säännöksiä.
 •  Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemukseen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, ettet ole esteellinen toimimaan edunvalvojana omaisuuden osituksessa, erottelussa tai perinnönjaossa. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on jaettavan kuolinpesän osakas, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.
 • Kun haet lupaa perinnönjaolle, huomioi, että lupahakemuksen käsittelyhinta on pesän selvittämisestä aiheutunut tarpeellinen kustannus, joka maksetaan kuolinpesän yhteisistä varoista.  

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Käsittelyhinta määräytyy osituksessa tai perinnönjaossa jaettavan nettovarallisuuden mukaan, eli jos jaettava varallisuus on

 • enintään 85 000 euroa, käsittelyhinta on 184 euroa/päätös
 • 85 001–170 000 euroa, käsittelyhinta on 324 euroa/päätös
 • yli 170 001 euroa, käsittelyhinta on 444 euroa/päätös.

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika holhousviranomaisen lupa-asioissa on kaksi kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet