Omaisuudenhoitosuunnitelma, metsäsuunnitelma ja metsän myynti

Digi- ja väestötietovirasto voi määrätä sinut edunvalvojana laatimaan tai laadituttamaan päämiehesi varallisuudesta omaisuudenhoitosuunnitelman ja esittämään sen vahvistuttamista. Asiaan vaikuttavat päämiehesi omaisuuden määrä ja laatu. Edunvalvojana voit myös itse olla aloitteellinen ja tehdä hakemuksen hoitosuunnitelman vahvistamiseksi.

Jos päämiehesi omistaa metsäomaisuutta, voit laadituttaa metsäsuunnitelman ja tehdä hakemuksen suunnitelman vahvistamiseksi. Jos päämiehesi metsää (puustoa) myydään vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti, sinun ei edunvalvojana tarvitse hakea lupaa metsän myynnille.

Metsän ja maa-ainesten myyminen on luvanvaraista, jos myyt päämiehesi metsää tai maa-aineksia ilman hyväksyttyä omaisuudenhoitosuunnitelmaa. Tarvitset luvan myös sopimukseen, jolla luovutetaan oikeus metsän hakkaamiseen tai maa-ainesten ottamiseen.

Maa-aineksella tarkoitetaan kiveä, soraa, hiekkaa, savea, turvetta, maata tai multaa.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Toimi näin

 • Täytä hakemus ja toimita se liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Täytä lupahakemus

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.

Tarvittavat asiakirjat

Tarvittavat liitteet omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistamiseksi

Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistamiseksi tarvitset seuraavat liitteet:

 • Hoitosuunnitelma, josta tulee ilmetä päämiehen varallisuus, sen muutokset sekä suunnitelma omaisuuden käytöstä ja hoidosta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta.

Tarvittavat liitteet metsäsuunnitelman vahvistamiseksi

Metsäsuunnitelman vahvistamiseksi tarvitset seuraavat liitteet:

 • Metsäsuunnitelma
 • Jos kiinteistön omistajana on kuolinpesä, jonka osakas päämies on, liitä hakemukseen jäljennös perukirjasta, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen ja jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai sellainen täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä oikeustoimesta.

Tarvittavat asiakirjat metsän tai maa-aineksen myynnille

Kun haet lupaa päämiehesi puolesta metsän tai maa-aineksen myynnille, tarvitset seuraavat liitteet:

 • Sopimusasiakirja tai sen luonnos
 • Jos kiinteistön omistaa kuolinpesä, jonka osakkaana päämies on, liitä hakemukseen jäljennös perukirjasta tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo sekä jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen ja jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Metsää myytäessä asiantuntijan arvio kauppahinnasta tai saadut tarjoukset
 • Maa-ainesten myynnissä asiantuntijan arvio kauppahinnasta
 • Jos omistajat ovat antaneet metsänmyynnin metsänhoitoyhdistyksen tai muun asiamiehen hoidettavaksi, liitetään hakemukseen toimeksiantosopimus sekä puukaupan määrä- ja hinta-arvioyhteenveto
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Muistilista

 • Varmista, että toimenpide on päämiehesi edun mukainen.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemukseen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Tarvitset metsäsuunnitelman vahvistamista varten kymmenen vuoden ajalle tehtävän metsäsuunnitelman, joita tekevät esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset ja isommat metsäyhtiöt.

 

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Omaisuudenhoitosuunnitelman vahvistaminen maksaa 184 euroa.

Käsittelyhinta metsän tai maa-aineksen myyntiä koskevassa lupahakemuksessa on 184 euroa.

Käsittelyaika

Lupa- ja vahvistamisasioiden keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet