Muutot Pohjoismaiden välillä 

Pohjoismaasta toiseen muuttavan henkilön on ilmoitettava muutostaan tulovaltion paikalliselle rekisteriviranomaiselle ja esitettävä henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai vastaava). 

Pohjoismaiden eli Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan (myös Färsaaret ja Grönlanti) välisiin muuttoihin sovelletaan Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Sopimuksen tarkoituksena on, että kaikki Pohjoismaiden välillä muuttavat olisivat merkittyinä vain yhden valtion väestörekisteriin kerrallaan ja toisaalta, ettei muuttaja jäisi kokonaan pois väestörekisteristä. Tulovaltion paikalliset rekisteriviranomaiset päättävät rekisteröimisen edellytyksistä.

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja muutat Suomeen, sinun ei tarvitse hakea oleskelulupaa eikä perustella oleskeluasi Suomessa.

Toimi näin:

Muutettaessa Suomeen tämä edellyttää henkilökohtaista käyntiä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Kun muuttajan henkilötunnus tai henkilönumero on tiedossa, henkilötiedot siirtyvät sähköisesti lähtömaan rekisteriviranomaiselta tulomaan viranomaisille.

Jos aiot asua Suomessa enintään kuusi kuukautta, sinun ei tarvitse tehdä mitään ilmoituksia Suomen viranomaisille.

Jos aiot asua Suomessa yli kuusi kuukautta, rekisteröidy Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. 

Täytä ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituslomake etukäteen. Vie se Digi- ja väestitietoviraston palvelupisteeseen henkilökohtaisesti ja ota mukaan myös virallinen henkilökorttisi tai voimassa oleva passisi.

Tee rekisteröinti mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olet muuttanut Suomeen.

Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavan on tehtävä lisäksi suomalaiselle paikalliselle rekisteriviranomaiselle muuttoilmoitus.

Digi- ja väestötietovirasto tallentaa Suomen väestötietojärjestelmään perustietosi, kuten nimesi, syntymäaikasi, kansalaisuutesi, perhesuhteesi ja osoitteesi. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen, mikä helpottaa pankki- ja viranomaisasioiden hoitamista. Kun sinulla on suomalainen henkilötunnus, voit myös halutessasi perustaa yrityksen Suomessa.

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Pohjoismaiden paikalliset rekisteriviranomaiset:

Suomi: Digi- ja väestötietovirasto
Islanti: Registers Iceland
Norja: Skattekontoret
Ruotsi: Skatteverket
Tanska: Tanskan kunnatKunnat Grönlannissa, Kunnat Färsaarilla