Edunvalvonnan päättyminen  

Jos olet päämies ja haluat, että edunvalvontasi lakkautetaan, keskustele asiasta ensin edunvalvojasi kanssa. Voitte yhdessä hakea edunvalvonnan lakkauttamista holhousviranomaiselta, jos edunvalvojasikin on sitä mieltä, että edunvalvonta voidaan lakkauttaa.

Holhousviranomainen voi määrätä edunvalvonnan lakkaamaan, jos päämies ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvojan ja päämiehen on yhdessä haettava edunvalvonnan lakkauttamista holhousviranomaiselta. Edellytyksenä on lisäksi, että päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Jos päämies ja edunvalvoja eivät pääse yhteisymmärrykseen edunvalvonnan tarpeen lakkaamisesta, holhousviranomainen ei voi määrätä edunvalvontaa lakkaamaan. Päämies voi tällöin hakea edunvalvonnan lakkauttamista käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus on aina toimivaltainen ratkaisemaan asian.

Hinta

Edunvalvojan määräyksiin ja edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen liittyvät holhousviranomaisen ja käräjäoikeuden päätökset ovat maksullisia. 

Edunvalvonnan päättyminen

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet