Maistraattirekisterien avoin tieto 

Tällä sivulla löydät tietoaineistoja seuraavista maistraattien ylläpitämistä lakisääteisistä rekistereistä: Holhousasioiden rekisteri, lahjoitusasioiden rekisteri, avioehtoasioiden rekisteri ja vihkimisoikeusrekisteri. Rekistereistä on julkaistu henkilötietoa sisältämätöntä määrällistä tietoa, joka ei ole salassa pidettävää. Excel-muodossa olevia tietoaineistoja voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja median käytössä. Voit vapaasti tutustua tietoaineistoihin.

Aineistot kattavat tiedot vuoteen 2019 asti, alkaen jopa vuodesta 1992 tilastosta riippuen. Kuluva vuosi on jätetty pois vääristämästä tilastoja.

Ladattavat tilastot

 • Alkaneiden ja päättyneiden edunvalvontojen ja valtuutusten tilastot

  Tilasto kuvaa alkaneiden ja päättyneiden edunvalvontojen ja valtuutusten lukumääriä ja niiden muutoksia viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa alkaneiden ja päättyneiden edunvalvontojen ja valtuutusten vuotuisesta kehityksestä koko maassa.

 • Avioehtoasioiden tilastot

  Avioehtoasioiden tilastot kuvaa avioehtorekisteriin rekisteröityjen asiakirjojen lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa rekisteröintien kehityksestä.

 • Edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen tilastot

  Edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen tilastot kuvaa edunvalvonnassa olevien henkilöiden sekä vahvistetun edunvalvontavaltuutuksen tehneiden henkilöiden lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa päämiesten ja valtuuttajien lukumäärien kehityksestä.

 • Edunvalvontavaltuutusten tilastot

  Edunvalvontavaltuutusten tilastot kuvaa rekisteröityjen edunvalvontavaltuutusten (valtuutetut ja varavaltuutetut) lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa edunvalvontavaltuutusten kehityksestä.

 • Henkilöedunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen ikäjakaumat voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä tai edunvalvontavaltuutuksissa

  Henkilöedunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen ikäjakaumat voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä tai edunvalvontavaltuutuksissa -tilasto kuvaa henkilöedunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen ikäjakaumien lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä tai edunvalvontavaltuutuksissa. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa voimassaolevaa edunvalvontatehtävää tai edunvalvontavaltuutusta hoitavien henkilöedunvalvojien tai...

 • Lahjoitusasioiden tilastot

  Lahjoitusasioiden tilastot kuvaa rekisteröityjen lahjoitusasioiden lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa rekisteröityjen lahjoitusten kehityksestä.

 • Muiden palveluntuottajien yleisten edunvalvojien päämiehet voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä

  Muiden palveluntuottajien yleisten edunvalvojien päämiehet voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä -tilasto kuvaa päämiesten lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä silloin, kun edunvalvojana toimii muu yleinen edunvalvoja kuin oikeusaputoimisto. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa päämiesten lukumäärien kehityksestä voimassolevissa edunvalvontatehtävissä, kun edunvalvojana on muu yleinen edunvalvoja kuin oikeusaputoimisto.

 • Päämiesten ja valtuuttajien ikäjakaumien tilastot

  Päämiesten ja valtuuttajien ikäjakaumien tilastot kuvaa edunvalvonnassa olevien henkilöiden sekä vahvistetun edunvalvontavaltuutuksen tehneiden henkilöiden ikäjakaumien lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa päämiesten ja valtuuttajien ikäjakaumien kehityksestä.

 • Toimintakelpoisuudeltaan rajoitetetut

  Toimintakelpoisuudeltaan rajoitetut -tilastot kuvaa toimintakelpoisuudeltaan rajoitettujen (osittain rajoitettu ja julistettu vajaavaltaiseksi) lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa niiden henkilölukumäärien kehityksestä, joiden toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

 • Vihkimisoikeuksien tilastot

  Vihkimisoikeuksien tilastot kuvaa rekisteröityjen vihkimisoikeuksien (myönnettyjen tai peruutettujen) lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa vihmisoikeuksien kehityksestä. Alkaneiden vihkimisoikeuksien -tilasto kuvaa alkaneiden vihkimisoikeuksien lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa alkaneiden vihkimisoikeuksien kehityksestä.

 • Yhteisöjen voimassaolevat vihkimisoikeudet

  Eri yhteisöjen voimassaolevien vihkimisoikeuksien -tilasto kuvaa eri yhteisöjen voimassaolevien vihkimisoikeuksien lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa eri yhteisöjen voimassaolevien vihmisoikeuksien kehityksestä.

 • Yhteisöön kuulumattomien vihkimisoikeudet

  Yhteisöön kuulumattomien (yksityishenkilöiden) voimassaolevien vihkimisoikeuksien -tilasto kuvaa yhteisöön kuulumattomien voimassaolevien vihkimisoikeuksien lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa yhteisöön kuulumattomien voimassaolevien vihmisoikeuksien kehityksestä.

 • Yleisten edunvalvojien päämiehet voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä

  Yleisten edunvalvojien päämiehet voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä -tilasto kuvaa päämiesten lukumääriä ja niiden muutoksia kuukausi- ja vuositasolla voimassaolevissa edunvalvontatehtävissä silloin, kun edunvalvojana toimii oikeusaputoimiston yleinen edunvalvoja tai ennen vuotta 2009 kunnan yleinen edunvalvoja. Tilaston tarkoituksena on tarjota tietoa päämiesten lukumäärien kehityksestä voimassolevissa edunvalvontatehtävissä, kun edunvalvojana on yleinen edunvalvoja.