Kuka voi toimia edunvalvojana?  

Huoltajat alaikäisten edunvalvojina

Alaikäisten edunvalvojina toimivat pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Koska huoltajat toimivat alaikäisen edunvalvojina suoraan lain nojalla, ei heidän sopivuuttaan arvioida erikseen. Alaikäisen huoltaja voidaan kuitenkin vapauttaa edunvalvojan tehtävästä, jos hän osoittautuu tehtäväänsä kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai siihen on muu erityinen syy. Lain tarkoittama erityinen syy voi olla esimerkiksi väärinkäytökset alaikäisen omaisuuden ja taloudellisten asioiden hoitamisessa. Jos huoltaja on alaikäinen lapsen syntyessä, tulee hänestä lapsensa edunvalvoja, kun hän täyttää 18 vuotta.

Yksityiset henkilöt täysi-ikäisten edunvalvojina

Täysi ikäisen henkilön edunvalvojaksi voidaan määrätä täysivaltainen henkilö, joka on antanut tähän suostumuksensa. Edunvalvojaksi määrättävän henkilön tulee lain mukaan olla tehtävään sopiva. Sopivuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon muun ohella henkilön taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. Näin ollen esimerkiksi vaativia ja laajoja taloudellisia asioita hoitamaan tulisi määrätä taloudellisissa asioissa taitava ja kokenut henkilö.

Sopivuuden arvioinnissa korostuu edunvalvojan tehtävästä riippuen usein myös edunvalvojaksi määrättävän kyky ja mahdollisuudet luottamukselliseen vuorovaikutukseen päämiehensä kanssa. Edunvalvojaksi sopivimmaksi henkilöksi valikoituu tällöin usein joku henkilön läheisistä. Edunvalvojan sopivuutta arvioitaessa on tällöinkin varmistettava, että edunvalvojan tehtävään määrättävä henkilö kykenee omista sekä läheistensä intresseistä ja mahdollisesta painostuksesta huolimatta hoitamaan päämiehensä asioita päämiehensä edun mukaisesti. Riippumaton ja puolueeton edunvalvojan tehtävän hoitaminen voi joskus edellyttää, että edunvalvojan tehtävään määrätään ulkopuolinen yleinen edunvalvoja.

Edunvalvojan tehtävään sopimattomana voidaan puolestaan pitää henkilöä, joka on esimerkiksi syyllistynyt kavallukseen tai luottamusaseman väärinkäyttöön taikka muuhun vastaavaan rikokseen, jonka perusteella voidaan pitää ilmeisenä, ettei hän kykene hoitamaan toisen taloudellisia asioita asianmukaisesti. Myös henkilön vaikeudet omien taloudellisten asioiden asianmukaisessa hoitamisessa saattavat olla osoitus siitä, ettei hän välttämättä ole sopiva toisen henkilön taloudellisten asioiden hoitajaksi. Edunvalvonnan tarvetta selvittäessään viranomainen voi esimerkiksi tarkistaa edunvalvojaksi esitetyn henkilön ulosotto-, luotto ja rikosrekisteritiedot.

Yleiset edunvalvojat

Edunvalvojan tehtävään voidaan aina määrätä yleinen edunvalvoja. Yleinen edunvalvonta on valtion tuottamaa palvelua. Tavallisesti yleinen edunvalvoja on valtion virkamies, joka toimii edunvalvontatoimistoissa. Joillakin alueilla yleisenä edunvalvojana voi toimia myös ostopalveluntuottajan palveluksessa oleva yleinen edunvalvoja.

Yleinen edunvalvoja voidaan määrätä niissä tilanteissa, kun henkilöllä ei ole esittää tehtävään sopivaa/halukasta läheistä tai kun asioiden hoidon puolueettomuus ja riippumattomuus edellyttää ulkopuolisen yleisen edunvalvojan määräämistä.

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet