Lupa kiinteistön ostoon tai myyntiin

Kun olet edunvalvojana myymässä päämiehesi yksin, osittain tai kuolinpesän osakkaana omistamaa kiinteistöä tai ostamassa päämiehellesi kiinteistöä, tarvitset siihen luvan. Tarvitset luvan myös, jos kauppa koskee kiinteistön määräalaa tai -osaa tai maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen. Esimerkiksi vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon myyminen edellyttää lupaa.

Suosittelemme hakemaan lupaa kiinteistön kaupalle etukäteen. Tarvitset kuitenkin lupahakemukseesi luonnoksen kauppakirjasta, joten kaupan yksityiskohtien on oltava selvillä, kun jätät hakemuksen. Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä myös jo tehdyn kiinteistön kaupan jälkikäteen, jos se on päämiehen edun mukaista. Kauppa ei kuitenkaan sido päämiestä ilman viranomaisen lupaa.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Toimi näin

 • Täytä lupahakemus ja toimita se liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Lupahakemus

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse turvapostilla.Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]
 • Toimita allekirjoitettu ja skannattu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse tai postitse tai lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

​Tarvittavat asiakirjat

Lupahakemuksen lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:

 • Kauppakirja, kauppakirjan luonnos tai esisopimus
 • Asiantuntijan ajantasainen arviolausunto tai muu luotettava selvitys kiinteistön arvosta
 • Asiantuntijan tekemä arvio metsän arvosta
 • Maataloustoimiston tai muun asiantuntijan tekemä arvio pellon arvosta
 • Jos kyseessä on maanvuokra- tai vastaavan käyttöoikeuden luovuttaminen tai hankkiminen, liitteeksi maanvuokrasopimus
 • Jos kiinteistöä hankittaessa myyjän omistusoikeus ei käy ilmi lainhuutotodistuksesta, lisäselvitys omistusoikeudesta
 • Jos kaupan osapuolena on kuolinpesä, liitetään hakemukseen osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai jos vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos tarvitsemme sukuselvityksiä, pyydämme ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus, jos kaupan osapuolena on kuolinpesä.
 • Kiinteistöä hankittaessa selvitys hankinnan rahoituksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, hakemukseen liitetään hänen kirjallinen mielipiteensä kaupasta.

Muistilista

 • Harkitse, onko kauppa päämiehesi edun mukainen
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian  merkityksen.
 • Huomioi, että kauppahinnan tulee vastata kiinteistön käypää arvoa.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemukseen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana kiinteistön kaupassa. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on kaupassa vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta linkki

Katso myös

Edunvalvojan sijaisen määrääminen 

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet