Hakemus edunvalvojan määräämiseksi   

Sinun on mahdollista hakea itsellesi edunvalvojaa, jos olet 18-vuotta täyttänyt ja olet sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistasi. Edellytyksenä on, että sinun asioistasi ei voida huolehtia muilla tavoin.

Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan omaisuuttasi ja taloudellisia asioitasi tai edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan yksittäistä tehtävää, kuten kiinteistön myyntiä tai perinnönjakoa. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan taloudellisia asioita määräajaksi esim. kahdeksi vuodeksi tai määräys voi olla voimassa toistaiseksi.

Edunvalvojan tehtävään voidaan määrätä yksityishenkilö, jos hän antaa tehtävään suostumuksensa ja on siihen muutoin sopiva. Edunvalvojan tehtävään voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa päätyönään useiden henkilöiden taloudellisia asioita.

Edunvalvoja on tilivelvollinen tehtävänsä hoitamisesta valvovalle viranomaiselle. Hänellä on oikeus saada kohtuullinen palkkio tehtävänsä hoitamisesta ja korvaus tarpeellisista kuluistaan. Edunvalvojaa sitoo salassapitovelvollisuus.

Edunvalvojan tehtävä voidaan lakkauttaa, jos et ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvojan tehtävää ja määräyksen voimassaoloaikaa voidaan myös muuttaa.

Jos edunvalvoja on esteellinen hoitamaan tehtäväänsä tai hän ei pysty sitä hoitamaan sairauden/muun poissaolon vuoksi, voidaan edunvalvojalle määrätä sijainen. Edunvalvoja voi olla esteellinen edustamaan sinua esimerkiksi kiinteistönkaupassa sen johdosta, että vastapuolena on hän itse tai hänen lapsensa.

Toimi näin

  • Täytä hakemus edunvalvojan määräämiseksi.

Täytä hakemus

  • Lähetä hakemus Digi- ja väestötietovirastoon tarvittavien liitteiden kanssa.
  • Tarvittavia liitteitä ovat lääkärinlausunto terveydentilastasi ja yksityishenkilön suostumus edunvalvojan tehtävään.
  • Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme: Hakemus edunvalvojan määräämiseksi.

Hinta

Edunvalvojan määrääminen maksaa 113 €/päätös, kun asia tullut vireille vuonna 2020.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 123 €/päätös, kun asia tullut vireille vuonna 2021 tai 2022.

Maksua ei peritä, jos hakijan nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa.

Käsittelyaika

Arvioitu käsittelyaika on 6 kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä, kulloinkin käsiteltävänä olevien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos asiaan liittyviä selvityksiä joudutaan odottamaan hakijalta tai muilta tahoilta (esim. lääkärinlausunto). 

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet