Virkailijavaltuuttamispalvelu

Ohje hakemuksella valtuuttamiseen yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. 

Hakemuksella voi valtuuttaa, jos valtuuttaja on joku seuraavista:

 • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. julkiset viranomaiset, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, säätiöt, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
 • Suomalainen yritys, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittynä toimitusjohtajaa, edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
 • Ulkomainen yritys, jota ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
 • Yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä. Tarkista yhdistysrekisteriin merkitty edustamissääntö PRH:lta ennen hakemuksen tekemistä, koska todennäköisesti yhdistys voi valtuuttaa itse Suomi.fi-valtuuksissa.
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole henkilökohtaisia tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai joka ei voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja
 • Edunvalvonnassa oleva henkilö, jonka edunvalvoja käyttää tällä hetkellä Katso-tunnistetta.

Virkailijavaltuuttamispalvelussa voi hakea valtuuksien rekisteröintiä tai mitätöintiä

Jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi itse käyttää Suomi.fi-valtuuksia, valtuuden voi antaa tai mitätöidä virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Tällöin valtuus rekisteröidään hakemuksen perusteella valtuusrekisteriin tai mitätöidään.

Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat antaa

 • valtuutusoikeuksia, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön omia valtuuksia.
 • edustajan valtuutusoikeuksia, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön saamia valtuuksia.
 • asiointivaltuuksia, jos Suomi.fi-valtuuksien käyttäminen ei ole mahdollista esimerkiksi osaamisen tai edustajien tunnistusvälineiden puuttumisen vuoksi.

Pyynnön annetun valtuuden mitätöimiseksi voi tehdä, jos valtuuttaja ei voi tai osaa käyttää itse Suomi.fi-valtuuksia. Palvelupaikassa käymällä voi myös hyväksyä saatuja valtuuspyyntöjä.

Toimi näin virkailijavaltuuttamispalvelussa

 1. Selvitä ensin virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeista, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
  Ohjeet omaan hakemukseen
 2. Täytä valtuushakemus  virkailijavaltuuttamispalvelussa.
  Virkailijavaltuuttamispalvelu
 3. Lähetä allekirjoitettu valtuushakemuksen tuloste ja tarvittavat liitteet käsiteltäväksi.  Valtuushakemus kannattaa lähettää sähköisesti virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. 
 4. Henkilöt, joille on haettu virkailijavaltuuttamispalvelussa valtuutusoikeus, voivat hakemuksen rekisteröinnin jälkeen luoda asiointivaltuuksia valitsemilleen henkilöille omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa.  Hei voivat voi antaa asiointivaltuuden myös itselleen.
 5. Asiointivaltuudet saaneet henkilöt asioivat saamillaan valtuuksilla asiointipalveluissa kuten Verohallinnon, Kelan tai Tullin palveluissa.

Hakemus voidaan  käsitellä vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.  

Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi jatkossa hallinnoida valtuuksia itsenäisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Yritys tai yhteisö voi hakea virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työntekijöilleen ensisijaisesti valtuutusoikeuksia. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa asiointivaltuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa kyseisen yrityksen tai yhteisön puolesta.

Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, yritys tai yhteisö voi hallinnoida valtuuksiaan jatkossa siis  ilman tukeutumista virkailijavaltuuttamispalveluun.


Muistilista

 • Selvittäkää ensin valtuushakemuksen ohjeista, mitä liitteitä tarvitsette.
 • Toimittakaa valtuushakemus allekirjoitettuna käsiteltäväksi. 
 • Liittäkää valtuushakemukseen kopiot allekirjoittajien henkilökortista tai passista. 

Palvelussamme on ruuhkaa 

Organisaatioasiakkaiden asiakaspalvelu ja valtuushakemusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Valtuushakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä keskimäärin kahdesta kolmeen viikkoa.

Jos olet lähettänyt valtuushakemuksen sähköisesti, voit tarkistaa hakemuksesi tilan kirjautumalla virkailijavaltuuttamispalveluun. Valtuushakemukseen liittyvät tiedustelut kannattaa lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Pahoittelemme tilannetta!

Yhteystietomme

Sähköposti

Sähköposti: [email protected]

Palvelupaikat

Valtuushakemuksia voi toimittaa Verohallinnon palvelupaikkoihin

Postiosoite:

Hakemukset Suomi.fi-valtuuksien rekisteröimiseksi: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo


Kysyttyjä kysymyksiä valtuushakemuksella valtuuttamisesta (Virkailijavaltuuttamispalvelu)

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin niille tahoille, joiden edustamisoikeus ei ole selvitettävissä perustietorekisteristä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, kunnat ja valtio ja ulkomaiset yritykset.