Varmenteet ja kortit sosiaali- ja terveydenhuollolle

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut on KanTa-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen.

Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa myös KanTa-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Vartti-tilaus- ja hallinnointijärjestelmä on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien ja -varmenteiden sekä varakorttien ja niiden tilapäisvarmenteiden rekisteröintiä, tilausta, tuottamista ja elinkaaren hallintaa varten. Varttia voivat käyttää vain Digi- ja väestötietoviraston kouluttamat rekisteröijät. Vartti vaatii erilliset käyttöoikeudet.

Toimi näin

Henkilöstö- tai toimijakorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa sekä verkkokoulutuksen käymistä. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossanne työskentelee pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, teidän ei tarvitse tehdä erillisiä sopimuksia Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

  1. Tehkää sopimus varmennekorteista verkkoasioinnissa.
  2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti.
  3. Koulutuksen saatuanne voitte tilata varmennekortteja Vartti-järjestelmällä.

Lisätietoa ja ohjeita voitte tarvittaessa kysyä osoitteesta [email protected]

Huom. Rekisteröijille tarkoitettu verkkokoulutus siirretään uudelle sivustolle, josta aiheutuu noin kuukauden mittainen katkos alkaen 15.12.2019. Katkoksen aikana järjestetään erillisiä koulutuksia ainoastaan poikkeustapauksissa. Asiasta saa lisätietoa osoitteesta [email protected] Tiedotamme asiakkaita uuden sivuston sijainnista tammikuun alkupuolella. Pahoittelemme katkoksesta johtuvaa haittaa!

Suomen väkiluku 5 542 061