Varmenteet ja kortit sosiaali- ja terveydenhuollolle

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämä sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut on KanTa-palveluiden tukipalvelu, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen.

Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa myös KanTa-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Vartti-tilaus- ja hallinnointijärjestelmä on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien ja -varmenteiden sekä varakorttien ja niiden tilapäisvarmenteiden rekisteröintiä, tilausta, tuottamista ja elinkaaren hallintaa varten. Varttia voivat käyttää vain Digi- ja väestötietoviraston kouluttamat rekisteröijät. Vartti vaatii erilliset käyttöoikeudet.

 

Toimi näin

Henkilöstö- tai toimijakorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa sekä verkkokoulutuksen käymistä. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossanne työskentelee pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, teidän ei tarvitse tehdä erillisiä sopimuksia Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

  1. Tehkää sopimus varmennekorteista verkkoasioinnissa.
  2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa Sote-korttien rekisteröinti -verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti.
  3. Koulutuksen saatuanne voitte tilata varmennekortteja Vartti-järjestelmällä.

Lisätietoa ja ohjeita voitte tarvittaessa kysyä osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi