Varmenteet ja kortit organisaatioille

Digi- ja väestötietovirasto myöntää organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet.

Organisaation työntekijä voi tunnistautua toimikortilla julkishallinnon asiointipalveluihin kuten esimerkiksi Verohallinnon Kansalliseen tulorekisteriin tai Kelan palveluihin. Toimikortteja käytetään myös työasemiin kirjautumisessa ja tietojärjestelmiin tunnistautumisessa. Niillä todennetaan tietoverkkojen käyttäjät ja heidän käyttövaltuutensa, salataan sähköposteja ja dokumentteja sekä tehdään laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Toimikortteihin on saatavissa etäluettava kulunvalvontateknologia (RFID).

Toimikortteja ovat:

Varakortti on tarkoitettu kadonneen tai rikkoutuneen toimikortin tilalle. Testikortti soveltuu teknisten toiminnallisuuksien testaamiseen.

Tuotamme organisaatioiden käyttöön myös palvelinvarmenteet ja sähköpostivarmenteet.

Varmennepolitiikat sisältävät kuvaukset Digi- ja väestötietoviraston menettelytavoista ja toimintaperiaatteista varmenteita myönnettäessä. Varmennepolitiikka-asiakirjoja ovat varmennepolitiikka, varmennuskäytäntö ja varmennekuvaus.

Toimi näin

Toimikorttien tilaaminen edellyttää sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa sekä verkkokoulutuksen käymistä.

1. Tehkää sopimus varmennekorteista verkkoasioinnissa

2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti.

Jos vuosittainen korttien tilausmäärä on alle 20 kappaletta, voitte tehdä korttihakemukset paperilomakkeella, jonka saatte käyttöönne koulutuksen jälkeen. Jos tilausmäärä vuosittain on yli 20 kappaletta, käytetään tilaamiseen Vartti-järjestelmää, jonka saatte käyttöönne koulutuksen jälkeen. Vartti on selainkäyttöinen sovellus, jolla tilataan ja hallinnoidaan kortteja ja niillä olevia varmenteita koko niiden elinkaaren ajan.

Sopimusten liitteet löytyvät alla olevista kirjastoista.

Huom. Rekisteröijille tarkoitettu verkkokoulutus siirretään uudelle sivustolle, josta aiheutuu noin kuukauden mittainen katkos alkaen 15.12.2019. Katkoksen aikana järjestetään erillisiä koulutuksia ainoastaan poikkeustapauksissa. Asiasta saa lisätietoa osoitteesta [email protected] Tiedotamme asiakkaita uuden sivuston sijainnista tammikuun alkupuolella. Pahoittelemme katkoksesta johtuvaa haittaa!

Sopimusten liitteet

Tässä kansiossa ei ole asiakirjoja tai mediatiedostoja.
Tässä kansiossa ei ole asiakirjoja tai mediatiedostoja.

Suomen väkiluku 5 542 059