Edunvalvontavaltuutetun tehtävät ja toiminnan valvonta

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi itse antaa tarkempia määräyksiä sitä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Sen lisäksi valtuuttajalla on velvollisuuksia raportoida toiminnastaan viranomaisille. 

Omaisuusluettelo

Valtuutetun pitää tehtävänsä aluksi tehdä aina viranomaiselle luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan (ns. omaisuusluettelo). Valtuuttaja ei voi valtakirjassa vapauttaa valtuutettua velvollisuudesta antaa omaisuusluettelo holhousviranomaiselle. Omaisuusluettelo laaditaan vahvistamishetken tilanteen mukaan. Jos valtuuttaja saa myöhemmin omaisuutta (esim. tulee kuolinpesän osakkaaksi), valtuutetun on toimitettava holhousviranomaiselle luettelo saadusta omaisuudesta (esim. perukirja).  

Omaisuusluettelo - valtuuttaja 

Ohje

Tilikauden tapahtumien raportointi 

Valtuutettu on aina velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista, jos hän huolehtii valtuuttajan taloudellisten asioiden hoidosta. Hänen ei kuitenkaan tarvitse tehdä asioiden hoidosta erillistä vuositiliä viranomaiselle, jollei valtuuttaja ole tätä valtakirjassa edellyttänyt.

Vuositili - valtuuttaja 

Ohje

Yksityiset valvontajärjestelyt

Valtuuttaja voi valtakirjassa määrätä myös yksityisistä valvontajärjestelyistä. Hän voi esimerkiksi määrätä, että valtuutetun pitää määräajoin tehdä tili jollekin läheiselleen tai yksityiselle tilintarkastustoimistolle. Valtuuttaja voi myös valtakirjassa velvoittaa valtuutetun näyttämään määräajoin tiliotteet jollekin läheiselleen, esimerkiksi muille lapsilleen. 

Holhousviranomaisen valvonta

Holhousviranomainen voi pyytää valtuutettua tekemään tilin tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun pankista on otettu yhteyttä holhousviranomaiseen ja ilmoitettu epäselvyyksistä valtuuttajan asioiden hoidossa tai kun valtuuttajan läheinen on ilmoittanut viranomaiselle siitä, että valtuutettu hoitaa tehtäväänsä epäasianmukaisesti. Pelkästään se seikka, että lähiomainen ei saa valtuutetulta tietoa valtuuttajan asioiden hoitamisesta, ei välttämättä ole epäasianmukaista tehtävän hoitamista. Valtuutettua sitoo myös salassapitovelvollisuus.

Valtuutetun salassapitovelvollisuus

Valtuutettu ei ilman valtuuttajan suostumusta saa lähtökohtaisesti ilmaista tehtävänsä perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka on pidettävä salassa valtuuttajan taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi.

Lupavalvonta

Valtuuttaja voi edunvalvontavaltakirjassa itse määritellä, sovelletaanko valtuutetun tekemiin toimenpiteisiin holhoustoimilain lupasäännöksiä. Lähtökohtaisesti lupasääntely ei koske valtuutettua.

Jos valtuuttaja haluaa, että valtuutetun pitää hakea holhousviranomaisen lupa hänen puolestaan tehtäviin merkittäviin toimenpiteisiin, tästä pitää olla määräys valtakirjassa. Määräys voi kattaa kaikki holhoustoimilain mukaan lupaa edellyttävät oikeustoimet tai määräyksen voi rajoittaa koskemaan vain tiettyä omaisuutta tai oikeustoimea, esimerkiksi valtuuttajan omistaman asunnon myyntiä tai perinnönjakoa.

Valtuuttaja ei voi kuitenkaan valtakirjassa määrätä luvanvaraisiksi muita kuin holhoustoimilain mukaisia oikeustoimia. Lue lisää holhoustoimilain mukaan viranomaisen lupaa edellyttävistä oikeustoimista täältä.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

Suomen väkiluku 5 544 378