Valtuutettu on esteellinen

Valtuutettuna saatat joskus olla esteellinen edustamaan valtuuttajaa. Esteellisyys voi syntyä esimerkiksi sen takia, että sinä itse tai läheisesi on vastapuolena tehtävässä toimenpiteessä. Tällaisia toimenpiteitä ovat usein esimerkiksi vuokrasopimuksen tekeminen, asunnon kauppa, perinnönjako tai lahjan antaminen.

Valtuutettuna olet lain mukaan esteellinen edustamaan valtuuttajaa, kun olet asiassa itse valtuuttajan vastapuolena. Olet esteellinen edustamaan valtuuttajaa myös silloin, kun vastapuolena on joku muu sinulle läheinen henkilö, esimerkiksi puolisosi tai lapsesi. Esteellisyys voi syntyä myös silloin, kun valtuuttajan ja sinun etusi joutuvat muusta kuin läheisyydestä johtuvasta syystä ristiriitaan keskenään.

Jos valtakirjassa on nimetty esteetön varavaltuutettu, esim. perheen ulkopuolinen henkilö, on hänen tällöin mahdollista hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. Viranomaisen vahvistettua valtakirja varavaltuutetun osalta, on hänellä kelpoisuus edustaa valtuuttajaa tässä asiassa, jossa varsinainen valtuutettu on ollut esteellinen.

Toimi näin

Varavaltuutettu täyttää Digi- ja väestötietoviraston sivuilla olevan hakemuksen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi ja toimittaa sen virastoon.

Hakemus

Hinta

Palvelu on maksullinen. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen maksaa 130 euroa / päätös.

Digi- ja väestötietoviraston määrämä edunvalvoja

Jos edunvalvontavaltakirjassa ei ole nimetty esteetöntä varavaltuutettua, voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta edunvalvojan määräämistä valtuutetun tehtäviin. Edunvalvojaksi voidaan määrätä yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja on sekä sopiva että esteetön toimimaan edunvalvojana. Edunvalvojan pitää aina hakea holhousviranomaisen lupa oikeustoimille, jotka on lueteltu holhoustoimilain 34 §:ssä.

Toimi näin

Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin ja toimita se virastoon.

Hakemus

Liitä hakemukseen yksityishenkilön suostumus edunvalvojan tehtävään.
Jos esität edunvalvojan tehtävään yleistä edunvalvojaa, hakemukseen ei tarvitse liittää yksityishenkilön suostumusta edunvalvojan tehtävään.

Suostumuslomake

 

Hinta

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 113 euroa / päätös. Maksua ei peritä, jos valtuuttajan nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet