Tilivelvollisuus

Edunvalvojana olet tilivelvollinen holhousviranomaiselle. Valtuutettuna olet tilivelvollinen holhousviranomaiselle siitä omaisuudesta, joka on valtakirjassa määrätty hoidettavaksesi. Edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna toimitat holhousviranomaiselle omaisuusluettelon kolmen kuukauden kuluessa tehtäväsi alkamisesta. Omaisuusluettelossa ilmoitat muun muassa ne varat ja velat, jotka ovat sinun hoidettavinasi. 

Edunvalvojana laadit ja toimitat holhousviranomaiselle tilin vuosittain. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Holhousviranomainen voi perustellusta syystä pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta. Vuositili tositteineen on toimitettava tilikautta seuraavana vuonna viimeistään 31. maaliskuuta. Tilin laatimista helpottaa vuositililomake täyttöohjeineen. 

Edunvalvonta päättyy, jos päämiehesi edunvalvonta lakkautetaan tai päämiehesi kuolee. Alaikäisen päämiehesi osalta tilivelvollisuus päättyy, kun hän tulee täysi-ikäiseksi. Laadi ja toimita päätöstili kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Päätöstili vastaa sisällöltään vuositiliä ja koskee sitä ajankohtaa, jolta vuositiliä ei ole vielä tehty. 

Edunvalvontavaltuutettu on tilivelvollinen holhousviranomaiselle ainoastaan silloin, jos valtakirjassa on näin määrätty. Edunvalvontavaltuutettu ei koskaan anna päätöstiliä holhousviranomaiselle. Päätöstili annetaan valtuuttajalle valtuutuksen päätyttyä tai muulle omaisuuteen oikeutetulle.

Holhousviranomainen voi käyttää pakkokeinoja, mikäli edunvalvoja tai valtuutettu laiminlyö tilivelvollisuutensa.

Huomio!

Tallennathan alla olevat lomakkeet koneellesi ennen lomakkeen täyttämistä.

Hinta

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan kun päämiehesi nettotulot vuodessa ylittävät 8 147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta.

Bruttovarat:

0 – 34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001 – 67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001 – 135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001 – 336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001- 840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001 € - , tarkastusmaksu 454 €

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet