Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä

Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena.
Tietopalvelutoiminta perustuu lakiin. Väestötietojärjestelmä tehostaa merkittävästi julkisen sektorin toimintaa, koska viranomaisen ei tarvitse kerätä samoja tietoja ja jatkuvasti ylläpitää perustason väestötietoja omassa rekisterissään omana työnään.

Julkinen sektori on merkittävä taho väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitäjänä ja hyödyntäjänä, mutta väestötietojärjestelmää voidaan käyttää koko yhteiskunnan hyväksi – myös yritysten ja muiden yksityisten tahojen tarpeisiin. Väestötietojärjestelmän tiedoilla voidaan muun muassa pitää yritysten asiakasrekisterit ajan tasalla ja kohdentaa markkinointia sopiville kohderyhmille.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava yksityiselämän suojan, henkilötietojen suojan ja tietoturvallisuuden vaatimuksia sekä hyvää tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatapaa.

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista säädetään laissa.

Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä otetaan aina huomioon tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset.

Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä edellyttää pääsääntöisesti Digi- ja väestötietoviraston antamaa tietolupaa. Tietolupaa arvioitaessa Digi- ja väestötietovirasto selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja. Digi- ja väestötietovirasto myös valvoo väestötietojärjestelmästä luovutettujen tietojen käyttöä.

Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät organisaatiot

Alla mainitut tahot huomioivat asiakasrekisterien päivityksissä ainakin vakinaiset asuinosoitteet ja niissä tapahtuneet muutokset. Väestötietojärjestelmään ilmoitettujen tilapäisten asuinosoitteiden ja erillisten postiosoitteiden käyttämistä suositellaan. Viime kädessä organisaatiot tekevät ratkaisut siitä, mitä osoitteita ne hyödyntävät toiminnassaan.

Asiakasrekisterinpäivityskielto estää tietojen päivittämisen alla mainituille tahoille. Asiakasrekisterinpäivityskiellosta huolimatta tiedot voidaan päivittää asiakasrekisteriin, jos siihen on lain mukaan oikeus. Viranomaisille, oppilaitoksille, pankeille, vakuutusyhtiöille, perintään ja Veikkaus Oy:lle voidaan tiedot luovuttaa lain nojalla asiakasrekisterin päivityskiellosta huolimatta.

Usein kysytyt kysymykset

Suomen väkiluku 5 542 190