TAISTO-harjoitus

Digitaalinen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Luottamuksen säilyttäminen digitaalisiin palveluihin on tärkeämpää kuin koskaan. Turvallisuus ja luottamus kulkevat tiiviisti yhdessä, eikä toista ole ilman toista. Luottamuksen säilyttäminen perustuu siihen, että palveluiden turvallisuus voidaan taata eikä tietojen eheys, luottamuksellisuus tai saatavuus vaarannu. Erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisen merkitys kasvaa digitalisaation myötä. TAISTO-harjoituksessa harjoitellaankin organisaation toimintakykyä erilaisissa tietoturva- ja tietosuojaloukkaustilanteissa.

TAISTO-harjoituksen päätavoitteet ovat

  • Kehittää organisaation tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää häiriötilanteissa.
  • Kehittää organisaation henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja, kuten kykyä arvioida syntynyttä riskiä, tehdä tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, sidosryhmille ja rekisteröidyille.
  • Kehittää organisaation toiminnan jatkuvuuteen, varautumiseen ja häiriötilanneviestintään liittyvää ohjeistusta ja toimintaprosesseja.

Digi- ja väestötietoviraston Digiturvapalvelut toteuttaa vuosittain TAISTO-harjoituksen. TAISTO-harjoituksia on järjestetty kaksi kertaa vuosina 2018 ja 2019. Harjoitukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille julkisen hallinnon organisaatioille ja niiden sidosryhmille.

Ilmoittautuminen

Harjoitukseen ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa 2020. Kutsu ilmoittautua harjoitukseen lähetetään kaikkiin julkisen hallinnon organisaatioiden kirjaamoihin. Ilmoittautumisohjeet löytyvät myös tältä sivulta, kun ilmoittautuminen aukeaa.  

TAISTO20-harjoituksen harjoituspäivät ovat: 29.10., 12.11. ja 19.11. Organisaatio voi valita näistä sopivimman harjoittelupäivän.

 
 

Suomen väkiluku 5 545 163