Sukuselvitysrekisterin tietosuojaseloste

Sukuselvitysrekisterin tietoja on käytetty valtakunnallisen sukuselvityspalvelun asiankäsittelyjärjestelmänä vuonna 2019. Asianhallintajärjestelmään on tallennettu sukuselvitystilaukseen liittyviä henkilötietoja sukuselvityksen kohteesta ja tilaajasta palvelun tarjoamiseksi.

Suomen väkiluku 5 544 604