Sukupuolen muuttamisen vahvistaminen

Sukupuolen juridista vahvistamista vastakkaiseen sukupuoleen ja henkilötunnuksen korjausta haetaan Digi- ja väestötietovirastosta. Sukupuolen vaihtaminen edellyttää lääketieteellistä selvitystä, täysi-ikäisyyttä, Suomen kansalaisuutta tai asuinpaikkaa Suomessa.

Henkilön sukupuoli voidaan vaihtaa vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Digi- ja väestötietovirasto muuttaa tässä yhteydessä henkilötunnuksen. Sukupuolen vaihtaminen edellyttää lääketieteellistä selvitystä, täysi-ikäisyyttä, Suomen kansalaisuutta tai asuinpaikkaa Suomessa. Etunimi voidaan vaihtaa jo lääketieteellisten hoitojen alkuvaiheessa.

Sukupuolen vaihtamista varten toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon hakemus, missä pyydetään sukupuolen vaihtamista vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Mikäli hakija on rekisteröidyssä parisuhteessa, edellytyksenä sukupuolen vaihtamiselle on parisuhteen toisen osapuolen suostumus parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi. Mikäli hakija on avioliitossa, ilmoittaa Digi- ja väestötietovirasto sukupuolen vaihtamisesta aviopuolisolle.

Liitteinä tulee olla lääketieteellinen selvitys siitä, että hakija kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä hedelmättömyydestä. Lääketieteellinen selvitys edellyttää Helsingin ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden sukupuolen muuttamiseen erikoistuneiden yksiköiden tutkimusten ja hoitojen perusteella antamia alkuperäisiä lääkärinlausuntoja (molemmista erikseen). Mikäli todistus hedelmättömyydestä ei sisälly edellä mainittuihin lausuntoihin, tarvitaan kolmas lääkärinlausunto vielä hedelmättömyydestä.

Digi- ja väestötietovirasto tekee päätöksen ja myönteisessä tapauksessa rekisteröidään tieto heti väestötietojärjestelmään ja hakija saa uuden sukupuolensa mukaisen henkilötunnuksen. Päätös oikaisuvaatimusosoituksin ja ote väestötietojärjestelmästä, mistä ilmenee uusi henkilötunnus, lähetetään hakijalle.

Muistilista

 • Hakemuksen liitteenä tulee olla lääketieteellinen selvitys siitä, että hakija kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä selvitys hedelmättömyydestä. Lääketieteellinen selvitys edellyttää Helsingin ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden sukupuolen identiteetin tutkimusyksikön antamia alkuperäisiä lääkärinlausuntoja (molemmista erikseen). Jos todistus hedelmättömyydestä ei sisälly edellä mainittuihin lausuntoihin, tarvitaan kolmas lääkärinlausunto hedelmättömyydestä.
 • Jos hakija on rekisteröidyssä parisuhteessa, edellytyksenä sukupuolen vahvistamiselle on parisuhteen toisen osapuolen suostumus parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi. Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää viran puolesta suostumuksen parisuhteen toiselta osapuolelta. Jos hakija on avioliitossa, ilmoittaa virasto sukupuolen vahvistamisesta aviopuolisolle.

Toimi näin

 • Sukupuolen vahvistamishakemuksen voit täyttää Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Käynnin yhteydessä tarkistetaan henkilöllisyys. Samalla voit luovuttaa virastolle hakemuksesi liitteeksi tarvittavat lääkärinlausunnot.
 • Jos hakija on rekisteröidyssä parisuhteessa, edellytyksenä sukupuolen vahvistamiselle on parisuhteen toisen osapuolen suostumus parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi.
 • Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää viran puolesta suostumuksen parisuhteen toiselta osapuolelta tai suostumuslomake voidaan täyttää asiakaspalvelussa.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Hinta

Maksuton

Käsittelyaika

Käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Hakijalle lähetetään päätös oikaisuvaatimusosoituksin ja ote väestötietojärjestelmästä, jossa ilmoitetaan uusi henkilötunnus. Jos hakijalla on käytössä sähköinen asiointitunnus (SATU-tunnus), virasto passivoi tämän samassa yhteydessä kuin vanhan henkilötunnuksen. Päätös toimitetaan hakijalle väestötietojärjestelmässä olevaan osoitteeseen.  

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta

 

Yhteystietomme

Puhelin

Puhelinnumero 0295 536 220

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Voit hoitaa näitä asioita: 

 • Lapsen tietojen ilmoittaminen
 • Uskontokunnasta eroaminen ja liittyminen
 • Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi
 • Sukupuolen muuttamisen vahvistaminen
 • Äidinkielen, asiointikielen, ammatin, kutsumanimen ja sähköpostiosoitteen ilmoittaminen
 • Turvakiellot ja muut tietojenluovutuskiellot
 • Henkilötunnuksen muuttaminen

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet