Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja. Toimikortin avulla voitte tunnistautua luotettavasti tietojärjestelmiin ja palveluihin. Korttia voi käyttää myös esimerkiksi sähköpostin salaamiseen ja sähköisen allekirjoituksen tekemiseen. Korteissa on etäluettava kulunvalvontateknologia.

Henkilöstökortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sellaiselle henkilöstölle, jolla ei ole ammattioikeutta Valviran Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä. Henkilöstökortti voidaan hankkia esimerkiksi toimiston tai tietopalvelun henkilöstölle.

Toimijakortti on tarkoitettu muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstölle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleviä muiden alojen toimijoita voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajat tai konsultit.

Henkilöstö- ja toimijakortit ovat voimassa 5 vuotta.

Henkilöstö- ja toimijakorttien etupuolella on mainittu kortin voimassaoloaika ja sarjanumero, kortinhaltijan nimi sekä virka- tai tehtävänimike. Kortteihin voidaan tulostaa myös kortinhaltijan valokuva.

Jos varmenteen tietosisältöön tai kortin pinnassa oleviin tietoihin tulee muutoksia, täytyy tilata uusi kortti. Tilatkaa uusi kortti myös silloin, jos kortti on vioittunut tai kadonnut.

Toimi näin

Organisaatio tilaa henkilöstökortit ja toimijakortit Vartti-järjestelmällä, johon on haettava käyttöoikeudet verkkoasioinnin kautta. Valmiit henkilöstö- ja toimijakortit toimitetaan rekisteröijälle rekisteröintipisteeseen. 

  1. Tehkää sopimus varmennekorteista verkkoasioinnissa
  2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa Sote-korttien rekisteröinti -verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. 
  3. Koulutuksen saatuanne voitte tilata varmennekortteja Vartti-järjestelmällä 

Toisen organisaation rekisteröintipisteen valtuuttaminen

Organisaatio voi myös valtuuttaa toisen organisaation rekisteröintipisteen tilaamaan kortteja. Organisaation tulee ensin olla yhteydessä valtuutettavaan rekisteröintipisteeseen ja sopia valtuutuksesta. Valtuutettava rekisteröintipiste antaa organisaatiolle oman sopimuksensa asiakasnumeron, Y-tunnuksen, korttien toimitusosoitteen sekä rekisteröijän yhteystiedot. Tämän jälkeen valtuuttava organisaatio tekee sopimuksen Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa. Sopimuksessa valitaan Sopimuksen tiedot -kohdasta ”Valtuutan toisen organisaation toimimaan rekisteröijänä”. Sopimukseen täytetään valtuutettavan rekisteröintipisteen antamat tiedot.

Lisätietoa ja ohjeita voitte tarvittaessa kysyä osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi

Henkilöllisyyden tunnistaminen

Kortin hakijan henkilöllisyys on tunnistettava joko korttia haettaessa tai toimikortin luovuttamisen yhteydessä rekisteröintipisteessä. 

Tunnistamista varten kortin hakijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tunnistamisasiakirja, eli henkilökortti tai passi. Hyväksyttäviä tunnistamisasiakirjoja ovat myös voimassa olevat Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti, ja muun valtion viranomaisen myöntämä passi. Jos hakijalla ei ole edellä mainittuja asiakirjoja, poliisi voi pyynnöstä tunnistaa hakijan henkilöllisyyden muilla tavoin.

Kortin käyttöönotto

Jotta varmennekortin sähköisiä ominaisuuksia voi käyttää, on kortti ensin aktivoitava. Aktivointiin tarvitset aktivointitunnusluvun, joka lähetetään erillisessä kirjeessä 2-4 arkipäivän viiveellä kortin lähettämisestä. Aktivoinnissa luot kortille kaksi henkilökohtaista PIN-tunnuslukua. PIN-tunnuslukuja tarvitset käyttäessäsi korttia, esimerkiksi kun tunnistaudut palveluihin tai teet sähköisen allekirjoituksen.

Jos kortti katoaa tai menee rikki, tulee varmenne sulkea ottamalla yhteyttä sulkupalveluun

Henkilöstökortit ja toimijakortit ovat sidottuja organisaatioon ja työsuhteeseen. Jos työsuhde päättyy, varmenne täytyy sulkea. Tämän jälkeen korttia ei voi enää käyttää. Kortti täytyy myös merkitä peruutetuksi Vartti-järjestelmässä.
 

Käsittelyaika ja -hinta 

Kortin toimitusaika on noin kaksi viikkoa.

Henkilöstökortit ovat maksuttomia niille henkilöille, jotka käsittelevät työssään potilashoitoon liittyviä potilastietoja. Muulle henkilöstölle tilataan maksullinen henkilöstö- tai toimijakortti.