Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito

Rakennus- ja huoneistotietoja ylläpidetään kotipaikan yksilöintiä sekä rakennusten ja huoneistojen teknisten ominaisuuksien selvittämistä varten.

Rakennus- ja huoneistotietoja ylläpidetään kotipaikan yksilöintiä sekä rakennusten ja huoneistojen teknisten ominaisuuksien selvittämistä varten. Tiedot palvelevat rakennuksiin, huoneistoihin ja asumiseen liittyviä julkisen hallinnon tietotarpeita sekä virallisten tilastojen tuotantoa. Käyttäjiä ovat mm. Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Maanmittauslaitos, Tilastokeskus ja pelastuslaitokset.

Rekisteröitävät rakennukset sekä tiedot rakennuksista, asuinhuoneistoista ja toimitiloista on määritelty valtioneuvoston asetuksessa väestötietojärjestelmästä.

Kunnille suunnatut sähköiset ylläpitopalvelut

Kunnille suunnatut sähköiset ylläpitopalvelut rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittamiseksi ja ylläpitämiseksi ovat VTJ-ylläpitorajapinta ja VTJ-ylläpitokäyttöliittymä. Ne saatte käyttöönne Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä rakennustietojen ilmoitusluvalla. Toimiakseen palvelut vaativat Digi- ja väestötietoviraston myöntämän palvelinvarmenteen, jota haetaan samassa yhteydessä.

VTJ-ylläpitorajapinta mahdollistaa sanomapohjaiset, reaaliaikaiset rakennushanke- ja rakennustietojen ilmoitustoiminnot ja rajatut ylläpitotoiminnot kunnan rakennusvalvonnan ohjelmiston ja väestötietojärjestelmän välillä.

Rajapinnan käytön teknisinä edellytyksinä kunnalle ovat:

  • rajapinnan käyttöä tukeva rakennusvalvontaohjelmisto
  • väestötietojärjestelmän pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) käyttöönotto
  • Digi- ja väestötietoviraston palvelinvarmenne.

VTJ-ylläpitokäyttöliittymä on selaimella käytettävä käyttöliittymä, jossa on käytettävissä rakennustietojen selaaja- ja ylläpitoroolit. Ylläpitorooli tarjoaa käyttäjille laajat oikeudet väestötietojärjestelmässä olevien rakennushanke- ja rakennustietojen lisäämiseen, muuttamiseen ja poistamiseen. Selaaja-roolilla käyttäjä voi selata kaikkia väestötietojärjestelmään rekisteröityjä rakennushanke-, rakennus- ja huoneistotietoja. Raportteja ovat mm. keskeneräisten rakennushankkeiden luettelo ja rakennukset tai rakennushankkeet, joilta puuttuu rakennusluokka.

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän ja sen ylläpito- ja selausroolin saavat käyttöönsä kaikki kunnat.

Toimikaa näin

VTJ-ylläpidon käyttöönottoa varten kunnalla tulee olla erikseen nimetty VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjä, jolla on päävastuu oman organisaationsa VTJ-ylläpidon käytöstä.

VTJ-ylläpidon vastuukäyttäjä huolehtii käyttöoikeuksien hakemisesta käyttäjille työtehtävien mukaisiin rooleihin.

VTJ-ylläpitokäyttöliittymän käyttäjähallinnan vastuukäyttäjän oikeuksia haetaan verkkoasioinnin kautta.

Verkkoasiointi

Lisätietoja rahu.info(at)dvv.fi

Massapäivitysten tekeminen, kun sähköiset palvelut eivät ole käytettävissä

Kuntien käytössä on määrämuotoinen Excel-taulukko, jonka avulla voi ilmoittaa postinumero- ja osoitteenmuutokset, jos niitä ei voi ilmoittaa rajapinnan kautta väestötietojärjestelmään esimerkiksi rakennusten puutteellisten pohjatietojen vuoksi tai tehdä VTJ-ylläpitokäyttöliittymällä. Vastaava taulukko on saatavilla myös koordinaattikorjauksia varten.

Lataa taulukko massapäivitysten tekemiseen tästä.

Lataa koordinaattikorjauksia varten erillinen taulukko tästä.

Ohjeet taulukon täyttämiseen löytyvät Excelin välilehdeltä.

Lue lisää rakennustietojen parantamisesta Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Lisätietoja

Leila Kivistö, etunimi.sukunimi(at)dvv.fi.

Hinta

VTJ-ylläpitorajapinnan ja VTJ-ylläpitokäyttöliittymän käyttö on kunnalle maksutonta.

Usein kysyttyä