Palvelutietovaranto

Palvelutietovaranto on julkishallinnon yhteinen tietovaranto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista, kuten verkkopalveluista, puhelinpalveluista ja toimipisteistä. Organisaatiot voivat hyödyntää Palvelutietovarantoon yhteisen mallin mukaan tuotettua tietoa omissa verkkopalveluissaan teknisen rajapinnan kautta.

Palvelutietovarannon ansiosta julkisten palvelujen tiedot ovat saatavilla yhdenmukaisella tavalla yhdestä paikasta. Tällöin tiedot on helppo löytää ja niitä on helppo vertailla. Tiedot näkyvät suoraan Suomi.fi-verkkopalvelussa ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi organisaation omilla verkkosivuilla avoimen rajapinnan avulla. Kuvaamalla tiedot kerran ja hyödyntämällä niitä rajapintojen avulla palvelutietojen ylläpito helpottuu merkittävästi, kun tietoa ei tarvitse päivittää moneen paikkaan erikseen.

Lakisääteisiä tehtäviä hoitavat organisaatiot ovat velvoitettuja palvelun käyttöön, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten tulee kuvata vähintään lakisääteisiin tehtäviin liittyvät palvelut asiointikanavineen palvelutietovarantoon. Myös yksityisen sektorin tulee kuvata palvelunsa ja asiointikanavansa palvelutietovarantoon, mikäli niihin liittyy jokin lakisääteinen tehtävä.

Muiden kuin lakisääteisten palveluiden ja asiointikanavien kuvaaminen palvelutietovarantoon on vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille organisaatioille.

Palvelutietovarannon tietomalli kuvaa julkishallinnon palvelujen ja niiden asiointikanavien ominaisuuksia erityisesti loppukäyttäjien näkökulmasta. Palvelutietovarannon tietomallin taustalla on JHS 183 eli suositus julkisen hallinnon palvelujen tietomallista ja ryhmittelystä verkkopalveluissa.

Väestörekisterikeskus tarjoaa Palvelutietovarantoon syötettyjä tietoja vapaasti hyödynnettäväksi OUT-rajapinnan kautta ilman kirjautumista. API-tunnukset hakeneet käyttäjät voivat tuottaa ja ylläpitää avoimen IN-rajapinnan kautta organisaation, palvelujen ja asiointikanavien perustietoja.

Toimikaa näin

Palvelutietovarannon käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan kirjautumalla Palveluhallintaan, täyttämällä käyttöönoton edellytykset -lomake ja tekemällä käyttölupahakemus sekä hyväksymällä käyttöehdot.

Tutustukaa palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa. Kaiken Palvelutietovarannon käyttöön liittyvän ohjeistuksen löydätte Suomi.fi-palveluhallinnasta Tuki ja asiakaspalvelu -osiosta.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

Hinta

Palvelutietovarannon käyttö on maksutonta. Organisaatio vastaa itse palvelutietojensa ylläpidosta.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Palvelutietovarannon käyttövelvollisuudesta- ja oikeudesta säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).