Viestintämateriaalia: Suomi.fi-viestit

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut Suomi.fi-palveluihin liittyvää viestintämateriaalia organisaatioasiakkaiden käyttöön. Materiaalin avulla organisaatiot voivat kertoa Suomi.fi-palveluista ja mukanaolostaan niissä kansalaisille ja paikallismedialle.

Tältä sivulta löydät materiaalia Suomi.fi-viestien markkinointiin kansalaisille. Kaikki materiaali on organisaationne vapaasti hyödynnettävissä.

Infograafi käytettäväksi verkossa ja painotuotteissa

Lataa infograafi: Suomi.fi-viestien käyttönottoprosessi kansalaiselle

Suomi.fi-viestien käyttöönottoprosessi kaaviokuvana

 

Suomen väkiluku 5 544 468