Lupaa edellyttävät toimenpiteet edunvalvonnassa

Lupa-asioiden käsittelyssä on ruuhkaa

Keskimääräinen käsittelyaikamme on kaksi kuukautta, mutta ruuhkatilanteen vuoksi asian käsittely kestää tällä hetkellä pidempään. Viivästys koskee erityisesti perinnönjakoa koskevia lupahakemuksia, joissa käsittelyaikamme on tällä hetkellä keskimäärin neljä kuukautta. Pahoittelemme tilannetta.

Kauppalupia koskevat lupahakemukset pyrimme käsittelemään kiireellisinä.

Voit nopeuttaa asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin verkkosivuillamme.

Jos haluat kiirehtiä hakemuksesi käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti perusteluineen turvapostissa. Valitse osoite [email protected]

Edunvalvojana tarvitset luvan esimerkiksi seuraaviin päämiehesi kannalta merkittäviin toimenpiteisiin:

 • asunnon tai asumisoikeuden myyminen ja ostaminen
 • kiinteistön myyminen tai ostaminen
 • ositus/omaisuuden erottelu ja perinnönjako, jos kuolinpesään ei ole määrätty pesänjakajaa
 • omaisuuden panttaaminen ja lainan ottaminen.

Edunvalvojana tarvitset luvan myös vuokratontilla sijaitsevan omakotitalon ostoon ja myyntiin sekä yli viideksi vuodeksi tehtäviin vuokrasopimuksiin, kuten pellonvuokrasopimukseen. Metsän myyntiin tarvitset luvan silloin, kun kyseessä ei ole jo aikaisemmin hyväksytyn metsäsuunnitelman mukainen myynti.

Tarvitset luvan lisäksi perinnöstä tai testamentista luopumiseen ja pesäosuuden luovuttamiseen. Päämiehen varojen lainaaminen on aina luvanvaraista.

Luvanvaraista on myös liiketoiminnan harjoittaminen sekä eräiden sijoituskohteiden hankkiminen. Et kuitenkaan tarvitse lupaa tavallisimpien sijoituskohteiden kuten kotimaisten tai ETA-alueen pörssiosakkeiden tai sijoitusrahasto-osuuksien hankkimiseen, ellei kyse ole erikoissijoitusrahastosta.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä. Suosittelemme hakemaan lupaa toimenpiteelle etukäteen. Tarvitset kuitenkin lupahakemuksesi liitteeksi luonnosasiakirjan aiotusta toimesta, joten lupahakemusta ei voi laittaa vireille tulevaisuuden varalle. Voimme hyväksyä myös jo tehdyn toimenpiteen jälkikäteen, jos se on päämiehesi edun mukaista. Tehty toimenpide ei kuitenkaan sido päämiestäsi ilman lupaa.

Tarkemmat tiedot ja tarvittavat liitteet löydät hakemasi luvan sivulta:

 

Toimi näin

 • Toimita allekirjoitettu ja skannattu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse turvapostilla tai postitse tai lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.
 • Lupahakemuksesi käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat asiakirjat ja liitteet. Pyydämme sinulta tarvittaessa täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.
 • Perustele hakemuksessa, miksi suunniteltu toimenpide on päämiehesi edun mukainen.
 • Asiaa käsitellessämme tarkastamme, että aiottu toimenpide on päämiehen edun mukainen eikä siitä aiheudu hänelle taloudellista haittaa.
 • Päätöksen saat tiedoksesi kirjallisena.

Lupahakemus

 

Sähköinen lupahakemus 

 • Sähköisessä palvelussa voit hakea lupaa ositukselle, omaisuuden erottelulle tai perinnönjaolle, jos teet hakemuksen ainoana edunvalvojana yhden päämiehesi puolesta.
 • Täytä ja lähetä hakemus sähköisessä palvelussa.
 • Sähköisen lomakkeen lähetys vaatii vahvan tunnistautumisen.
 • Tarvitset hakemuksesi liiteasiakirjat sähköisessä muodossa heti, kun aloitat sähköisen hakemuslomakeen täyttämisen.

Käyttökatko torstaista 10.3. alkaen
Sähköisessä palvelussa alkaa käyttökatko torstaina 10.3. Palvelu on taas käytössä aikaisintaan huhtikuun loppupuolella. Katkon aikana et pääse katsomaan etkä muokkaamaan keskeneräisenä tallennettuja hakemuksiasi. Katkon aikana voit lähettää hakemuksen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse turvapostilla, postissa tai viedä palvelupaikkaan. Muista allekirjoittaa hakemus ja lisätä tarvittavat liitteet. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Täytä lupahakemus sähköisesti

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen.

 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
  Varmista, tarvitsetko suunnitellulle toimenpiteelle luvan.

 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemukseen tarvittavat liitteet. Tarvitset liitteeksi luonnoksen asiakirjasta, jolle haet lupaa. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.

 • Varmista, ettet ole edunvalvojana esteellinen tekemään suunniteltua toimenpidettä. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on vastapuolena toimessa, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Asiakirjojen lähettäminen

 • Toimita kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, siten nopeutat asiasi käsittelyä. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin ohjeissamme.
 • Voit lähettää asiakirjat joko postitse tai salattuna sähköpostina (turvaposti) Valitse osoite [email protected]
 • Huomaa, että sähköpostin kautta lähetettävän asiakirjan tulee olla helposti luettavassa muodossa (esimerkiksi pdf). 
 • Lähetä asiakirja kokonaisena tiedostona, älä yksittäisinä sivuina.   

Hinta

Omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa koskevan päätöksen hinta määräytyy jaettavana olevan nettovarallisuuden mukaan.

Kun jaettava nettovarallisuus on

• enintään 85 000 euroa, hinta on 184 euroa

• 85 001–170 000 euroa, hinta on 324 euroa

• yli 170 001 euroa, hinta on 444 euroa.

Muiden lupapäätösten ja omaisuuden hoitosuunnitelman vahvistamista koskevan päätöksen hinta on 184 euroa.

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.        

             

Keskeiset käsitteet

Edunvalvoja

Henkilö, joka käräjäoikeuden tai Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä hoitaa toisen henkilön taloudellisia asioita. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat suoraan lain nojalla lapsensa edunvalvojia.

Yleinen edunvalvoja

Valtion virkamies, joka virkatyönään hoitaa edunvalvojan tehtävää

Päämies

Henkilö, jonka taloudellisia asioita edunvalvoja hoitaa

Holhousviranomainen

Digi- ja väestötietoviraston holhoustoimi

Toimenpide

Oikeustoimi, esimerkiksi omaisuuden kauppa, perinnönjako, vuokraus, asunnon tai kiinteistön osto

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet