Lapsen nimen ilmoittaminen

Sinun tulee ilmoittaa lapsesi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä sekä etunimi/etunimet kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä merkittäväksi väestötietojärjestelmään. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös lapsen äidinkieli. Huomaathan, että väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.

Voit antaa lapsellesi 1 - 4 etunimeä. Lapselle ei voi antaa etunimeä tai etunimien yhdistelmää, joka voi aiheuttaa pahennusta tai haittaa, tai joka on etunimeksi soveltumaton.

Lapsen etunimen täytyy vastata vakiintunutta nimikäytäntöä. Tytölle annetaan tytön ja pojalle pojan etunimi. Sukupuolineutraaleja nimiä voi antaa molemmille sukupuolille. Etunimi ei saa olla ilmeisen sukunimityyppinen.

Jos sinulla ja lapsen toisella vanhemmalla on yhteinen sukunimi tai yhteinen sukunimiyhdistelmä, tulee se myös yhteisen lapsenne sukunimeksi.

Jos lapsen tietoja ilmoitettaessa lapsella on vain yksi vanhempi, hän voi saada vain tämän vanhemman sukunimen. Lapsi ei voi saada sellaisen henkilön sukunimeä, jonka vanhemmuutta ei ole vahvistettu. Lapsen sukunimi voidaan vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen muuttaa maksutta virastolle tehtävällä hakemuksella toisen vanhemman sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmäksi. Hakemuksen lapsen sukunimen muuttamiseksi tekee huoltaja, tai jos huolto on yhteinen, huoltajat yhdessä.

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, mutta heillä on yhteisessä huollossa yhteinen lapsi, syntynyt lapsi saa saman sukunimen kuin vanhemmalla täyssisaruksellakin on.

Kun ensimmäisen yhteisen lapsensa saavilla vanhemmilla on eri sukunimet, voivat he valita lapsen sukunimen seuraavista vaihtoehdoista:

  • jommankumman vanhemman sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
  • toisen vanhemman sukunimiyhdistelmän toinen nimi
  • vanhempien sukunimistä muodostettu kokonaan uusi sukunimiyhdistelmä.

Virasto tai seurakunta selvittää, ovatko ehdotetut nimet lainmukaisia. Jos seurakunta epäilee nimen lainmukaisuutta, se siirtää asian viraston ratkaistavaksi.

Kun lapsen nimet on tallennettu väestötietojärjestelmään, saat lapselle Kela-kortin postitse ja tiedot välittyvät järjestelmästä eri viranomaisten käyttöön.

Toimi näin

Toimita Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake Digi- ja väestötietovirastoon. Lomakkeen voi lähettää skannattuna sähköpostin liitteenä tai postitse mihin tahansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected] Palvelupaikkojen osoitetiedot löytyvät sivun lopussa olevan linkin kautta.

Usein kysyttyä

Katso myös

Henkilötunnus

Ota yhteyttä

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinnumero 0295 536 220

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet