Lahjoitusasioiden tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto pitää lahjoitusasioiden rekisteriä, johon talletetaan tietoja lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:ssä tarkoitetuista irtaimen omaisuuden lahjoituksia koskevista ilmoituksista. Rekisterin tarkoituksena on saattaa asiakirjojen oikeusvaikutukset voimaan ja tiedot julkisiksi.

Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot kopiona tai tulosteena.

Suomen väkiluku 5 544 378