Kokonaisarkkitehtuurimallinnuspalvelun tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuurimallinnuspalvelua (Arkkitehtuuripankki.fi), joka sisältää palvelua käyttävien organisaatioiden arkkitehtuurikuvaukset. Palvelun avulla kuvataan organisaation kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila- sekä ratkaisuarkkitehtuureja. Mallinnusohjelmisto tukee EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisten määritysten toteuttamista.

Palvelussa käsitellään henkilötietoja palvelun käyttäjien käyttöoikeuksien ja palvelun hoitamista, hallintaa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös mm. tietoturvallisuuden varmistamiseen, käyttöoikeuksien myöntämiseen mallinnuspalvelun kuvauskansioihin, asiakastiedottamiseen sekä organisaatioiden arkkitehtuurityön seurantaan ja tilastointiin.