Holhousasioiden rekisteristä annettavat otteet

Sinulla on oikeus saada tieto, onko joku edunvalvonnassa ja kuka hänen edunvalvojansa on.

Saat holhousasioiden rekisteristä tiedon siitä, onko joku edunvalvonnassa, kuka hänen edunvalvojansa on ja mitkä ovat edunvalvojan tehtävät. Rekisteriin kirjataan myös tieto henkilön mahdollisesta toimintakelpoisuuden rajoituksesta.

Holhousrekisteristä saat tietoa myös voimassa olevista, taloudellisia asioita koskevista edunvalvontavaltuutuksista ja valtuutetuista.

Kun edunvalvonta on päättynyt tai valtuutuksen voimassaolo lakannut, saat pyytämäsi tiedon vain silloin, jos tarvitset sitä etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi hoitamiseksi.

Holhousasioiden rekisteri on valtakunnallinen rekisteri, josta luovutetaan tietoja eri viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Tietoja luovutetaan yksittäisinä paperitulosteina (ote holhousasioiden rekisteristä). Valtion tai kunnan viranomaiset sekä yhteisöt tai elinkeinonharjoittajat, jotka jatkuvasti tarvitsevat rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten, voivat saada tiedot teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Jos toimit edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna ja tarvitset todistuksen tehtäväsi hoitamiseen ulkomailla, voit pyytää edunvalvojan asemaa koskevan todistuksen virastosta.

Toimi näin

Voit pyytää holhousrekisteriotetta Digi- ja väestötietovirastosta puhelimitse tai sähköpostitse.

Hinta

Holhousasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 15 euroa + laskutuslisä  7 euroa.

Todistus edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun asemasta ulkomailla toimimista varten maksaa 25 euroa + laskutuslisä  7 euroa.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet