Estotilin avaaminen tai vajaavaltaisen työansion hoitoon ottaminen

Tältä sivulta löydät tietoa, mitä sinun edunvalvojana pitää ottaa huomioon, kun suunnittelet päämiehesi varojen sijoittamista estotilille, estotilin ehtojen muuttamista tai vajaavaltaisen päämiehen työansion hoitoon ottamista.

Estotilillä tarkoitetaan tiliä, jolta saadaan nostaa tai siirtää varoja vain holhousviranomaisen luvalla. Jos haluat edunvalvojana sijoittaa päämiehesi varoja estotilille, tarvitset holhousviranomaisen suostumuksen menettelylle. Kun varoja on sijoitettu estotilille, tarvitset luvan varojen nostamiselle tai estotilin ehtojen muuttamiselle.

Jos olet sijoittanut päämiehesi varoja estotilille, holhousviranomainen voi pidentää vuositilin tilikautta tai myöntää vapautuksen vuositilin antamisesta.

Jos toimit vajaavaltaisen päämiehen edunvalvojana ja sinulle ilmenee tarve ottaa päämiehesi työtuloja vallintaasi päämiehesi edun turvaamiseksi, tarvitset luvan. Vajaavaltaisella päämiehellä tarkoitetaan alaikäistä tai sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Sinun on kuitenkin jätettävä päämiehesi vallintaan riittävä määrä käyttövaroja.

Toimi näin

 • Täytä estotilin hakemuslomake ja toimita hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse, postitse tai toimittamalla hakemuksen palvelupaikkaan. 
 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.

Tarvittavat asiakirjat

Tarvittavat liitteet estotilin avaamiseksi, varojen nostamiseksi tai estotilin tiliehtojen muuttamiseksi sekä tilikauden pidentämiseksi

 • tilisopimus ja tiliehdot sekä tosite varojen siirrosta estotilille
 • Sopimus tiliehtojen muuttamisesta
 • Selvitys nostettavien varojen käytöstä
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Tarvittavat liitteet vajaavaltaisen päämiehen työansion hoitoon ottamiseksi

 • Palkkatodistus
 • Selvitys päämiehen muista kuukausittaisista tuloista ja menoista
 • Päämiehen kirjallinen mielipide, jos hän ymmärtää asian merkityksen

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet