Tilivelvollisuus edunvalvonnan päättyessä

Edunvalvojan tehtäväsi päättyminen tarkoittaa myös sitä, että et voi enää hoitaa edunvalvojana päämiehesi asioita. Päämiehesi itse, hänen uusi edunvalvojansa tai päämiehesi kuolinpesä hoitaa tämän jälkeen asioita.

Edunvalvojana laadit ja toimitat vielä päätöstilin holhousviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Päätöstilin tilikausi on kalenterivuoden alusta edunvalvonnan päättymispäivään. Voit yhdistää edeltävän vuositilin päätöstiliin, jos tilin palautuksen määräaika on 31.3. mennessä. Päätöstilin antamisesta ei voi vapautua.

Tilin laatimista helpottaa täysi-ikäisille päämiehille laadittu oma vuosi- ja päätöstililomake ohjeineen. 

Edunvalvojana olet oikeutettu perimään edunvalvojan palkkion. Liitä laskelma päätöstilin liitteeksi.

Edunvalvojan tehtävän päättymiseen liittyvät toimet

Toimita päätöstili Digi- ja väestötietovirastoon siihen paikalliseen toimipaikkaan/pisteeseen, jossa päämiehesi edunvalvonnan valvonta on ollut. Palvelupaikkojen osoitteet löydät yhteystiedoistamme.

Vuosi- ja päätöstililomake - täysi-ikäinen päämies 

Katso ohje lomakkeen täyttöön

Omaisuuden luovuttaminen

Luovuta hoidossasi ollut omaisuus seuraavasti:

  • päämiehen kuoltua hänen kuolinpesälleen
  • edunvalvojan vaihtuessa uudelle edunvalvojalle
  • edunvalvonnan lakattua päämiehelle itselleen.
  • omaisuuden vastaanottajalla on oikeus pyynnöstä saada edunvalvojalta nähtäväkseen vuositileihin ja päätöstiliin liittyvät tositteet

Tositteiden säilyttäminen

Päätöstili liitteineen palautetaan sinulle tarkastuksen jälkeen säilytettäväksi. Sinun velvollisuutesi on huolehtia valvonnan aikana kertyneiden asiakirjojen säilyttämisestä. Säilytysvelvollisuus jatkuu vielä kolme vuotta tehtäväsi päättymisen jälkeen. Tämän jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun on aikanaan luovutettava ne niihin oikeutetuille.

Päätöstilin tarkastaminen

Holhousviranomainen voi antaa huomautuksen päätöstilin tarkastamisen yhteydessä myös aiemmista vuositileistä. Tarkastettu päätöstili annetaan tiedoksi päämiehelle itselleen, hänen uudelle edunvalvojalleen tai yhdelle kuolinpesän osakkaalle. Kuolinpesän osakas on velvollinen ilmoittamaan päätöstilistä muille osakkaille. Mahdollinen vahingonkorvausvaatimus on esitettävä kolmen vuoden sisällä päätöstilin vastaanottamisesta. Päätöstilit pyritään tarkastamaan kahden kuukauden kuluessa niiden saapumisesta. Tarkastus on maksullista.

Edunvalvojan palkkiolaskurit

Palkkiolaskuri (vuosi 2020)

Palkkiolaskelma (vuosi 2020, laskettava itse, ei automatiikkaa)

Palkkiolaskuri (vuosi 2019)

Palkkiolaskuri (vuosi 2018)

Palkkiolaskuri (vuosi 2017)

Muistilista  

  • Jos edunvalvonta on päättynyt päämiehesi kuolemaan, ilmoita päätöstilissä yhden päämiehesi kuolinpesän osakkaan nimi ja yhteystiedot.
  • Holhousviranomainen toimittaa hänelle jäljennöksen päätöstilistä ja mahdollisen laskun.
  • Hänen tehtävänsä on huolehtia tilintarkastusmaksun maksamisesta kuolinpesän varoista. Jos perukirja on laadittu ennen päätöstilin toimittamista, voit liittää sen päätöstiliin. Voit laatia ja toimittaa päätöstilin, vaikka perunkirjoitusta ei olisi vielä pidetty.  

Käsittelyaika

Päätöstilit pyritään tarkastamaan viipymättä, noin 2 kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.                    

Maksut

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan, kun päämiehesi nettotulot vuodessa ylittävät 8147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta.

Bruttovarat:

0 – 34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001 – 67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001 – 135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001 – 336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001- 840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001 € - , tarkastusmaksu 454 €

Keskeiset käsitteet

Päämies 

Henkilö, jonka puolesta asioit.

Edunvalvoja

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja varallisuutta koskevia asioita

Omaisuusluettelo

Luettelo, jossa ilmoita päämiehesi omaisuuden velkoineen valvonnan alkamisajankohdan mukaan

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta

Päätöstili

Tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta kalenterivuoden alusta edunvalvonnan päättymispäivään

Tilivalvonta

Holhousviranomainen valvoo tilien avulla, miten hoidat edunvalvojan tehtävääsi

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet