Digituki

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Toimimme digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on

 • kehittää digituen toimintatapoja
 • mitata ja arvioida digitukea
 • tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista
 • tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia
 • rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa   
 • vahvistaa digituen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Digitaitoja kehitetään valtakunnallisesti

Viisi maakuntaa kattanut digitukiverkosto laajentui joulukuussa 2019 valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia

 • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
 • Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto. (2019 loppuun saakka Väestötietovirasto)
 • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
 • Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. He noudattavat digituen eettisiä periaatteita.

Mitä on digituki?

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen muotoja ovat

 • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet
 • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
 • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Digituen alueellisen koordinoinnin valtionavustushaku auki 11.6.-15.9.2020

Maakuntien liitot ja Ahvenanmaan maakuntahallitus voivat nyt hakea rahoitusta digituen koordinointiin maakunnan alueella. Avustusta jaetaan yhteensä enintään 3,3 miljoonaa euroa ja se on käytettävissä  1.10.2020 – 31.10.2021. Jo käynnissä olevat digituen alueelliset koordinaatiohankkeet saavat rahoituksen käyttöön jo 1.11.2020 lähtien. Valtionavustuksilla halutaan mahdollistaa digituen alueellinen koordinaatiotyö ja kehittäminen koko Suomessa.

Digi- ja väestötietovirasto tukee hakijoita hankesuunnitelmien tekemisessä ja osallistuu valtionavustushaun organisointiin. Lisätietoa digituen valtionavustushausta ja ohjeet avustuksen hakemiseen löydät valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Digituki 2020 - digituen valtakunnallinen verkostotapahtuma Turussa 5.11.

Digituen järjestäjät ja kehittäjät kokoontuvat valtakunnalliseen Digituki 2020 -tapahtumaan Turkuun 5.11.2020. Tapahtumassa keskustelemme digituen muuttuvista tarpeista ja siitä, millä keinoin digitukea ja digitaitoja on kehitetty poikkeusolosuhteissa. Tilaisuuden pääpuhuja on emeritusprofessori Esko Valtaoja. Ilmoittautuminen avautuu syyskuun alussa, jolloin julkaistaan myös tapahtuman tarkempi ohjelma. Lisätietoa tapahtumasta tapahtuman sivulta.  

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Piirainen, 0295 535 280 tai [email protected]