Digituki

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Kansalaisten digituen kehittäminen on Digi- ja väestötietoviraston pysyvä palvelu. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto kartoittaa syksyn 2020 aikana yrittäjien ja yhteisöjen digituen tarpeita ja digituen valtakunnallista tarjontaa. Kartoitus tehdään yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, eri tahoilla jo tehtyjä kartoituksia sivuuttamatta. Kokonaiskuvan myötä muodostetaan keinoja, joilla yrityksiä ja yhteisöjä pystytään tukemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Lue lisää yritysten ja yhteisöjen digituesta.

Digi- ja väestötietovirasto koordinoi kansalaisten digitukea

Toimimme digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on

 • kehittää digituen toimintatapoja
 • mitata ja arvioida digitukea
 • tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista
 • tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia
 • rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa;
 • vahvistaa digituen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Digitaitoja kehitetään valtakunnallisesti

Viisi maakuntaa kattanut digitukiverkosto laajentui joulukuussa 2019 valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia

 • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
 • Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto. (2019 loppuun saakka Väestörekisterikeskus)
 • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
 • Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. He noudattavat digituen eettisiä periaatteita.

Mitä on digituki?

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen muotoja ovat

 • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet
 • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
 • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Digitaitokartoituksen tulokset on julkaistu

Suurella osalla suomalaisista digitaidot ovat hyvällä tasolla, kertoo valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston yhteinen digitaitokartoitus. Kartoituksessa suomalaisilta kysyttiin heidän digitaidoistaan, ja näin saatiin käsitys digituen ja digitaitojen kehittämisen tarpeista.

Digitaitokartoituksen tulokset

Digituen alueellinen kehittäminen jatkuu kattavasti Suomessa

Digituen alueelliseen koordinaatioon ja kehittämiseen myönnettiin 2020 valtionavustuksia yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa 14 maakuntaliitolle. Digituen alueellista kehittämistä jatkavat vuodelta 2019 Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Lisäksi kolme uutta aluetta lähtevät kehitystyöhön mukaan eli Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Päijät-Häme.

Tiedote 21.10.2020: Digituen alueellinen kehittäminen jatkuu kattavasti Suomessa

Digituki 2020 - digituen valtakunnallinen verkostotapahtuma 5. ja 12.11.

Digituen järjestäjät ja kehittäjät kokoontuivat valtakunnalliseen Digituki 2020 -tapahtumaan virtuaalisesti 5. ja 12.11.2020. Tapahtumissa keskustelimme digituen muuttuvista tarpeista ja siitä, millä keinoin digitukea ja digitaitoja on kehitetty poikkeusolosuhteissa. Tapahtumatallenteet julkaistaan Suomidigissä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Piirainen, 0295 535 280, [email protected]
Asiantuntija Jani Suonperä, 0295 553 5019, [email protected]