CA-varmenteet

Digi- ja väestötietoviraston ns. varmentajan varmenteet (juurivarmenne, root certificates, CA certificates) voi asentaa tältä sivulta klikkaamalla niitä. Varmenteet asentuvat selaimen luotettujen päämyöntäjien luetteloon.

Varmenteiden tarkemmat tiedot löytyvät Fineid-S2 -spesifikaatiosta. Osiosta 9 löytyvät varmenteiden tiivisteet.

Listasta löytyvistä CA-varmenteista Digi- ja väestötietoviraston juurivarmenne löytyy aina toimikortilta. Toinen löytyvä CA-varmenne on korttityyppikohtainen, esim. henkilökortilla on Valtion kansalaisvarmenteet tai Valtion kansalaisvarmenteet 2014 tai Valtion kansalaisvarmenteet 2018 riippuen kortin myöntöhetkestä.

Digi- ja väestötietoviraston myöntämät varmenteet ovat valmiiksi luotettuja Microsoft Windows, Apple Mac OS ja Apple iOS käyttöjärjestelmissä sekä niissä sovelluksissa jotka nojautuvat kyseisten käyttöjärjestelmien juurivarmennesäilöihin.

2018 varmennehierarkkian uudistukseen liittyvät uudet varmenteet G2

Varmennetyyppi: Varmentajan varmenne:

Juurivarmenne

VRK Gov. Root CA – G2

Valtion kansalaisvarmenteet 2018

VRK Gov. CA for Citizen Certificates - G3

Organisaatiovarmenteet 2018

VRK CA for Organisational Certificates - G3

Palveluvarmenteet 2018

VRK CA for Service Providers - G4

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteet 2018

VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattivarmenteet 2018

VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs

Aikaleimavarmenteet

VRK CA for Time Stamp Services

 

Varmennehierarkkian mukaiset varmenteet G1

Varmennetyyppi: Varmentajan varmenne:
Väestörekisterikeskuksen juurivarmenne VRK Gov. Root CA
Valtion kansalaisvarmenteet 2014 VRK Gov. CA for Citizen Qualified Certificates - G2
Organisaatiovarmenteet 2014 VRK CA for Qualified Certificates - G2
Palveluvarmenteet 2016 VRK CA for Service Providers - G3
Palveluvarmenteet  2014 VRK CA for Service Providers - G2
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteet VRK CA for Social Welfare and Health Care Service Providers
Terveydenhuollon palveluvarmenteet VRK CA for Healthcare Service Providers
Terveydenhuollon ammattivarmenteet VRK CA for Healthcare Professionals Qualified Certificates
Tilapäisvarmenteet 2018 VRK CA for Temporary Certificates - G2
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön tilapäisvarmenteet 2018 VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs

 

Asentaminen:
Firefox: Valitse "kaikki käyttökohteet" VRK Gov. Root CA:lle. Valitse "Sivustojen todentajana" VRK CA for Service Providers CA:lle sekä VRK CA for Service Providers - G2 CA:lle. Valitse "Sähköpostien lähettäjän todentajana" muut CA-varmenteet. Hyväksy painamalla "OK".

Tiedote ca-varmenteet