Avoliittoasioiden tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto pitää avoliittoasioiden rekisteriä, johon talletetaan avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta annetun lain mukaiset omaisuuden erotteluasiakirjat ja hyvitystä koskevat sopimukset tai muut asiakirjat. Rekisterin tarkoituksena on saattaa asiakirjojen oikeusvaikutukset voimaan ja tiedot julkisiksi.

Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot ko-piona tai tulosteena.

Suomen väkiluku 5 544 468