Valikko

Aktuellt om handläggningstiderna vid Kundtjänsten för privatpersoner

19.10.2020 16.00
Pressmeddelande

Handläggningstiderna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kundtjänst är för närvarande längre än normalt. Observera att du via den elektroniska tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet kan beställa många intyg som du genast får tillgång till.

Till tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Rusning i tjänster och handläggningstider

Informationen uppdaterades 19.10.2020.

 • Namnändringar, handläggningstid 3-5 månader
 • Intyg från befolkningsdatasystemet, handläggningstid 3,5 veckor
 • Bouppteckningar, handläggninstid 9 veckor
 • Registrering av äktenskapsförord, handläggningstid 3 veckor
 • Förmyndarskap:
  • tillståndsärenden, handläggningstid 56 dagar
  • förordningsärenden, handläggningstid 4-5 månader

Handläggningstider i andra tjänster

Informationen uppdaterades 19.10.2020.

 • Europeiskt arvsintyg, handläggningstid 3 veckor
 • Fastställande av föräldraskap, handläggningstid 7 dagar
 • Fastställelse av ändring av vårdnad om barn, handläggningstid 7 dagar
 • Spärrmarkeringar, handläggningstid 8 vardagar
 • Släktutredningar, handläggningstid under 3 veckor
 • Registrering av flyttanmälan, handläggningstid 14 dagar
 • Registrering av utlänningar, handläggningstid 5 veckor

Kontaktuppgifter till kundtjänsten för privatpersoner

Häiriötiedote - koko palvelun laajuinen Störringmeddelanden Tiedote - Henkilöasiakkaat