Lupa elinkeinon harjoittamiseen tai yhtiön perustamiseen

Edunvalvojana tarvitset luvan, kun alat edunvalvojana harjoittaa elinkeinoa päämiehesi lukuun yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä. Tarvitset luvan myös, kun jatkat päämiehesi itse aiemmin harjoittamaa tai päämiehesi perintönä tai lahjana saamaa liiketoimintaa. Jos päämies itse kykenee harjoittamaan elinkeinotoimintaa, lupaa ei tarvita.

Tarvitset luvan myös, kun teet päämiehesi puolesta sopimuksen avoimen tai kommandiittiyhtiön perustamiseksi tai tällaiseen yhtiöön liittymisestä. Tarvitset luvan sekä vastuunalaiseksi yhtiömieheksi että äänettömäksi yhtiömieheksi ryhdyttäessä. Osuuksien luovuttaminen ei vaadi lupaa. Toimita vuositilin yhteydessä yrityksen tilinpäätöstiedot.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Toimi näin

 • Täytä lupahakemuslomake ja tarvittaessa erillinen päämiehen suostumus oikeustoimeen -lomake.  

Lupahakemuslomake

 • Toimita hakemukset liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköisellä asiointipalvelulla, sähköpostitse, postitse tai toimittamalla hakemuksen palvelupaikkaan. 
 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.

Tarvittavat asiakirjat

Tarvittavat liitteet elinkeinon harjoittamiseen

 • Selvitys elinkeinotoiminnan laajuudesta, rahoituksesta, sisällöstä, kannattavuudesta sekä päämiehelle aiheutuvista vastuista
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Tarvittavat liitteet avoimen tai kommandiittiyhtiön perustamiseksi  

 • Yhtiösopimus
 • Selvitys elinkeinotoiminnan laajuudesta, rahoituksesta, sisällöstä, kannattavuudesta sekä päämiehelle aiheutuvista vastuista
 • Viimeisin tilinpäätös, jos lupaa haetaan jo olemassa olevaan yhtiöön liittymiseen, yhtiömuodon muuttamiseen tai sulautumiseen
 • Jos sovitaan siitä, että vastuunalaisen yhtiömiehen kuoltua yhtiön toimintaa jatketaan ja kuolleen yhtiömiehen tilalle tulee hänen kuolinpesänsä, jossa päämies on osakkaana, liitä jäljennös perukirjasta, jäljennös vainajan mahdollisesta testamentista tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen ja jäljennös mahdollisesta avioehtosopimuksesta
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, liitä hakemukseen hänen kirjallinen mielipiteensä toimenpiteestä.

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana toimenpiteessä. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on toimenpiteessä vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet