Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen ja lakkaaminen

Edunvalvontavaltakirja laaditaan tulevaisuuden varalle hyvissä ajoin ennen toimintakyvyn heikkenemistä. Valtakirjan laatimisen ja vahvistamisen välillä saattaa olla hyvinkin pitkä aika. Valtakirjaa voi vapaasti muuttaa sen laatimisen ja vahvistamisen välillä. Samoin valtakirjan voi tänä aikana vapaasti peruuttaa. Lupaus olla peruuttamatta valtuutusta ei ole lain mukaan sitova. Peruuttamisen edellytyksenä on, että valtuuttaja kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen.

Edunvalvontavaltuutus peruutetaan ennen sen vahvistamista yleensä ottamalla valtakirja takaisin valtuutetulta ja hävittämällä se, esimerkiksi repimällä. Valtuutetun pitää palauttaa alkuperäinen valtakirja valtuuttajalle, jos valtuuttaja ilmoittaa hänelle peruuttaneensa valtuutuksen.

Edunvalvontavaltakirjan voi peruuttaa myös siten, että laatii uuden edunvalvontavaltakirjan, joka on samansisältöinen aikaisemman kanssa. Uuteen valtakirjaan kannattaa tällöin laittaa selkeyden vuoksi maininta siitä, että tämä uusi valtakirja kumoaa aikaisemmat valtakirjat.

Vahvistetun ja näin voimaan tulleen valtuutuksen peruuttaminen on vahvistettava holhousviranomaisessa.  

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen ja lakkaaminen

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne tulee postittaa kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

Suomen väkiluku 5 542 241