Valtuutettu on tilapäisesti estynyt

Valtuutettuna saatat joskus olla myös muutoin estynyt edustamaan valtuuttajaa. Tällaisia tilapäisiä syitä ovat esimerkiksi sairaus tai pitkä poissaolo ulkomailla.

Valtuutettuna sinulla on oikeus edustaa valtuuttajaa ainoastaan valtakirjassa määrätyissä asioissa. Et voi valtuutettuna esimerkiksi myydä valtuuttajan omistamaa kiinteää omaisuutta, ellei valtakirjassa ole nimenomaisesti niin määrätty. Kiinteää omaisuutta ovat esimerkiksi omalla maalla olevat rakennukset ja metsätilat. Kiinteää omaisuutta eivät ole esimerkiksi asunto-osakkeet ja vuokramaalla olevat rakennukset. Kiinteän omaisuuden myyntiä varten valtuutetulle voidaan määrätä edunvalvoja. Lisätietoja edunvalvojan määräämisestä. 

Edunvalvontavaltakirjassa on nimetty esteetön varavaltuutettu

Jos valtakirjassa on nimetty varavaltuutettu, on hänen tällöin mahdollista hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. Viranomaisen vahvistettua valtakirja varavaltuutetun osalta, on hänellä kelpoisuus edustaa valtuuttajaa valtuutetun esteen aikana.

Toimi näin

Varavaltuutettu täyttää Digi- ja väestötietoviraston sivuilla olevan hakemuksen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi ja toimittaa sen virastoon.

Hakemus

Hinta

Palvelu on maksullinen. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen maksaa 130 euroa /päätös.

Digi- ja väestötietoviraston määräämä edunvalvoja

Jos edunvalvontavaltakirjassa ei ole nimetty varavaltuutettua, voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta edunvalvojan määräämistä valtuutetun tehtäviin. Edunvalvojaksi voidaan määrätä yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja on sopiva toimimaan edunvalvojana. Edunvalvojan pitää aina hakea holhousviranomaisen lupa oikeustoimille, jotka on lueteltu holhoustoimilain 34 §:ssä.

Toimi näin

Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin ja toimita se virastoon.

Hakemus

Liitä hakemukseen yksityishenkilön suostumus edunvalvojan tehtävään.
Jos esität edunvalvojan tehtävään yleistä edunvalvojaa, hakemukseen ei tarvitse liittää yksityishenkilön suostumusta edunvalvojan tehtävään.

Suostumuslomake

 

Hinta

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 123 euroa / päätös. Maksua ei peritä, jos valtuuttajan nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet