Valtuutettu on tilapäisesti estynyt

Valtuutettuna saatat joskus olla myös muutoin estynyt edustamaan valtuuttajaa. Tällaisia tilapäisiä syitä ovat esimerkiksi sairaus tai pitkä poissaolo ulkomailla.

Jos valtakirjassa on nimetty varavaltuutettu, on hänen tällöin mahdollista hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. Viranomaisen vahvistettua valtakirja varavaltuutetun osalta, on hänellä kelpoisuus edustaa valtuuttajaa valtuutetun esteen aikana.

Toimi näin

Varavaltuutettu täyttää Digi- ja väestötietoviraston sivuilla olevan hakemuksen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi ja toimittaa sen virastoon.

Hakemus

Hinta

Palvelu on maksullinen. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen maksaa 130 euroa /päätös.

Digi- ja väestötietoviraston määräämä edunvalvoja

Jos edunvalvontavaltakirjassa ei ole nimetty varavaltuutettua, voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta edunvalvojan määräämistä valtuutetun tehtäviin. Edunvalvojaksi voidaan määrätä yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja on sopiva toimimaan edunvalvojana. Edunvalvojan pitää aina hakea holhousviranomaisen lupa oikeustoimille, jotka on lueteltu holhoustoimilain 34 §:ssä.

Gör så här

Fyll i en ansökan om att förordna en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida och lämna in den till myndigheten.

Ansökan

Bifoga privatpersonens samtycke till intressebevakaruppdraget till ansökan.
Om du föreslår en allmän intressebevakare för uppdraget som intressebevakare behöver du inte bifoga en privatpersons samtycke till uppdraget som intressebevakare.

Samtyckesblankett

 

Hinta

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 113 euroa / päätös. Maksua ei peritä, jos valtuuttajan nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet