Edunvalvonta-asian käsittely holhousviranomaisessa  

Edunvalvonta-asian käsittely holhousviranomaisessa vaihtelee sen mukaan, onko asia tullut vireille henkilön omalla hakemuksella vai toisen henkilön tekemällä ilmoituksella. Holhousviranomainen voi ratkaista asian, jossa henkilö hakee edunvalvojan määräämistä itselleen. Holhousviranomaiselle tulleen ilmoituksen johdosta viranomainen selvittää, onko henkilö edunvalvonnan tarpeessa ja tekee tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi. Kaikki holhousviranomaiselle saapuneet ilmoitukset eivät siis johda edunvalvojan määräämiseen.

Hakijan kuuleminen

Henkilön pyytäessä holhousviranomaista määräämään itselleen edunvalvojan, kuulee viranomainen häntä aina henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa vapaamuotoista keskustelutilaisuutta edunvalvojan määräämiseen liittyvistä asioista. Kuuleminen tapahtuu ensisijaisesti holhousviranomaisen yksikössä tai etäyhteyden avulla. Etäyhteys on mahdollista muodostaa esimerkiksi asiointi-/yhteispalvelupisteistä tai hoitokodin, sosiaalityöntekijän tai muun virkailijan tietokoneelta. Kuulemistilaisuus voidaan järjestää etäyhteyden avulla myös Digi- ja väestötietoviraston toisesta yksiköstä. Kuuleminen on mahdollista järjestää esimerkiksi sairaalassa tai hoitokodissa, jos tilaisuutta ei voida muutoin järjestää. 

Läheisten kuuleminen

Oman hakemuksen yhteydessä hakijan mielipide lähtökohtaisesti ratkaisee kuullaanko hänen läheisiään asian käsittelyn yhteydessä. Viranomainen voi kuulla tarvittaessa hakijan puolisoa, lasta tai muuta läheistä. Läheisiä kuullaan lähtökohtaisesti kirjallisesti.

Edunvalvonta-asian käsittely ja tilanteen selvittely

Ilmoitusasian käsittely on holhousviranomaisessa lähtökohtaisesti kirjallista. Viranomainen selvittää ilmoituksen kohteena olevan henkilön edunvalvonnan tarvetta kuulemalla henkilö itseään, jos se on mahdollista. Tarvittaessa viranomainen kuulee myös hänen läheisiään. Viranomainen voi esimerkiksi kuulla puolisoa, lapsia tai asioita aikaisemmin hoitanutta henkilöä.

Holhousviranomainen voi selvittää edunvalvonnan tarvetta hankkimalla muitakin tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä. Selvityksiä voidaan pyytää esimerkiksi ulosottoviranomaiselta, sosiaalitoimelta, terveydenhuollolta, pankeilta, kansaneläkelaitokselta ja muulta sellaiselta taholta, jolla voi olla tarvittavia tietoja asian ratkaisemiseksi.

Edunvalvonta-asiassa tarvittavia selvityksiä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet