Päätöstili edunvalvonnan päättyessä

Edunvalvojan tehtäväsi päättyminen tarkoittaa myös sitä, että et voi enää hoitaa edunvalvojana päämiehesi asioita. Päämiehesi itse, hänen uusi edunvalvojansa tai päämiehesi kuolinpesä hoitaa tämän jälkeen asioita.

Oletko jättämässä edunvalvontaan liittyviä papereita?

Jos sinun pitää toimittaa virastolle edunvalvontaan liittyviä asiakirjoja (omaisuusluettelo, vuositili tai päätöstili), voit postittaa tai tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot 

Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjat meille salattuna sähköpostina. Katso ohjeet sähköpostin lähettämiseen

Toimi näin

1. Laadi päätöstili kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Kun edunvalvojan tehtäväsi päättyy, laadit ja toimitat vielä päätöstilin holhousviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Päätöstilin antamisesta ei voi vapautua.

Päätöstilin tilikausi on kalenterivuoden alusta edunvalvonnan päättymispäivään. Voit yhdistää edeltävän vuositilin päätöstiliin, jos tilin palautuksen määräaika on 31.3. mennessä.

Edunvalvojana olet oikeutettu perimään edunvalvojan palkkion. Liitä laskelma päätöstilin liitteeksi.

Vuosi- ja päätöstililomake - täysi-ikäinen päämies 

Katso ohje lomakkeen täyttöön


2. Toimita päätöstili Digi- ja väestötietovirastoon

Toimita päätöstili liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon siihen paikalliseen toimipaikkaan, jossa päämiehesi edunvalvonnan valvonta on ollut. Älä lähetä päätöstilin liitteeksi alkuperäisiä tositteita, vaan jäljennökset. 

Ilmoita samalla sen henkilön yhteystiedot, jolle Digi- ja väestötietovirasto voi lähettää jäljennöksen päätöstilistä.  Jos edunvalvonta päättyy päämiehen kuolemaan, ilmoita yhden kuolinpesän osakkaan yhteystiedot. Tämä yhteyshenkilö ei voi olla edunvalvoja. 

Palvelupaikkojen osoitteet 


3. Luovuta omaisuus

Luovuta hoidossasi ollut omaisuus seuraavasti:

 • päämiehen kuoltua hänen kuolinpesälleen
 • edunvalvojan vaihtuessa uudelle edunvalvojalle
 • edunvalvonnan lakattua päämiehelle itselleen.
 • omaisuuden vastaanottajalla on oikeus pyynnöstä saada edunvalvojalta nähtäväkseen vuositileihin ja päätöstiliin liittyvät tositteet

4. Säilytä tositteet kolme vuotta tehtäväsi jälkeen

Päätöstili liitteineen palautetaan sinulle tarkastuksen jälkeen säilytettäväksi. Sinun velvollisuutesi on huolehtia valvonnan aikana kertyneiden asiakirjojen säilyttämisestä.

Säilytysvelvollisuus jatkuu vielä kolme vuotta tehtäväsi päättymisen jälkeen. Tämän jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun on aikanaan luovutettava ne niihin oikeutetuille.


Digi- ja väestötietovirasto tarkastaa päätöstilin 

Holhousviranomainen voi antaa huomautuksen päätöstilin tarkastamisen yhteydessä myös aiemmista vuositileistä. Päätöstilit pyritään tarkastamaan kahden kuukauden kuluessa niiden saapumisesta. Tarkastus on maksullista.

Tarkastettu päätöstili annetaan tiedoksi päämiehelle itselleen, hänen uudelle edunvalvojalleen tai yhdelle kuolinpesän osakkaalle. Kuolinpesän osakas on velvollinen ilmoittamaan päätöstilistä muille osakkaille.

Mahdollinen vahingonkorvausvaatimus on esitettävä kolmen vuoden sisällä päätöstilin vastaanottamisesta.

Muistilista  

 • Jos edunvalvonta on päättynyt päämiehesi kuolemaan, ilmoita päätöstilissä yhden päämiehesi kuolinpesän osakkaan nimi ja yhteystiedot.
 • Holhousviranomainen toimittaa hänelle jäljennöksen päätöstilistä ja mahdollisen laskun.
 • Hänen tehtävänsä on huolehtia tilintarkastusmaksun maksamisesta kuolinpesän varoista. Jos perukirja on laadittu ennen päätöstilin toimittamista, voit liittää sen päätöstiliin. Voit laatia ja toimittaa päätöstilin, vaikka perunkirjoitusta ei olisi vielä pidetty.  

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Käsittelyaika

Päätöstilit pyritään tarkastamaan viipymättä, noin 2 kuukauden kuluessa niiden saapumisesta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.       


Maksut

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan, kun päämiehesi nettotulot vuodessa ylittävät 8147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta.

Bruttovarat:

0 – 34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001 – 67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001 – 135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001 – 336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001- 840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001 € - , tarkastusmaksu 454 €

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojana olet oikeutettu edunvalvojan palkkioon. Tämä ei koske alaikäisen vanhempia. Voit maksaa edunvalvojan palkkion päämiehesi varoista samoin kuin maksat muutkin laskut. Maksajana on päämies ja maksun saajana sinä itse. Ilmoita viestikentässä lisätietona edunvalvojan palkkio ja tilikausi.

Jos perit vain perusmaksun määrän, voit veloittaa sen jo tilikauden päättyessä. Muussa tapauksessa suositellaan, että palkkio veloitetaan vasta kun olet saanut tarkastetun tilin takaisin. Palkkiolaskurin avulla voit määrittää edunvalvojan palkkion määrän.

Mahdollisista kulukorvauksista sinun pitää esittää laskelma. Kulujen on oltava tarpeellisia ja perustuttava edunvalvojan tehtävän hoitoon. Edunvalvojana ilmoitat edunvalvojan palkkion ja mahdollisen kulukorvauksen Verohallinnon tulorekisteriin

Usein kysyttyä

Keskeiset käsitteet

Päämies 

Henkilö, jonka puolesta asioit.

Edunvalvoja

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja varallisuutta koskevia asioita

Omaisuusluettelo

Luettelo, jossa ilmoita päämiehesi omaisuuden velkoineen valvonnan alkamisajankohdan mukaan

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta

Päätöstili

Tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta kalenterivuoden alusta edunvalvonnan päättymispäivään

Tilivalvonta

Holhousviranomainen valvoo tilien avulla, miten hoidat edunvalvojan tehtävääsi

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Palauta omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan  Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 
Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9–15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]  Lähetä liitetiedostot pdf-muodossa. 

Lähetä sähköposti turvapostina