Tilivelvollisuus edunvalvonnan alussa

Kun sinut on määrätty täysi-ikäisen päämiehesi edunvalvojaksi, viranomainen valvoo toimintaasi. Tehtäväsi alussa laadit päämiehesi varoista ja veloista omaisuusluettelon ja toimitat sen liitteineen virastoon.

Edunvalvojana toimitat holhousviranomaiselle omaisuusluettelon kolmen kuukauden kuluessa tehtäväsi alkamisesta. Omaisuusluettelossa ilmoitat päämiehesi varat ja velat, jotka ovat sinun hoidettavinasi.

Liitä omaisuusluettelon liitteiksi tarvittavat asiakirjat/tositteet jäljennöksinä. Omaisuusluetteloa, eikä siihen kuuluvia liitteitä palauteta sinulle takaisin. 

Omaisuusluettelossa antamasi tiedot ovat samalla myös ensimmäisen vuositilin alkutietoja. Edunvalvojana sinun on pidettävä sellaista kirjaa, että voit laatia niiden perusteella vuosittain vuositilin. Liitteiksi tarvitset tositteet/asiakirjat, joista tilikauden tapahtumat voidaan todentaa. Vuositili liitteineen palautetaan sinulle tarkastuksen jälkeen säilytettäväksi. Sinun velvollisuutesi on huolehtia valvonnan aikana kertyneiden asiakirjojen säilyttämisestä.

Edunvalvojana et saa kertoa päämiehesi asioista muille ilman hänen lupaansa. Edunvalvojan salassapitovelvollisuus koskee myös tositeaineistoa.

Toimi näin

 • Tutustu ensin ohjeeseen

Omaisuusluettelon ohje - täysi-ikäinen päämies

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita omaisuusluettelolomake.

Omaisuusluettelolomake - täysi-ikäinen päämies

 • Palauta lomake paikalliseen virastoon liitteineen kolmen kuukauden kuluessa tehtäväsi alkamisesta.

Omaisuusluettelot pyritään tarkastamaan pian niiden saapumisesta. Jos tarkastuksessa ilmenee lisätiedon tai täydennyksen tarvetta, sinuun otetaan yhteyttä.

Muistilista

 • Pidä kirjanpitoa tehtävän alusta alkaen.
 • Säilytä tiliotteet ja tositteet sellaisessa muodossa, että saat ne käyttöösi aina  tarvittaessa.
 • Säilytä edunvalvonnan aikaiset asiakirjat itselläsi, muista salassapitovelvollisuus ja yleinen huolellisuusvelvoite.
 • Laadi omaisuusluettelo.
 • Liitä tarvittavat liitteet jäljennöksinä, omaisuusluetteloa ei palauteta.
 • Omaisuuden kartoitus ja käyvän arvon määrittäminen (asunto-osakkeet, kiinteistöt, kuolinpesäosuudet, talletukset, tallelokerot, rahastot, pörssi- ym. osakkeet, sijoitusvakuutukset, arvoesineet, ajoneuvot)
 • Velkojen kartoitus (pankki, ulosotto, perintätoimistot, takaukset, velkakirjat, velkajärjestelyt)
 • Yhteys pankkiin (tilin käyttöoikeuksien muutokset, käyttövaratilin avaaminen, tilien järjestely)
 • Eläkeilmoitukset, verotus- ja etuuspäätökset (pyydä ilmoitukset ja päätökset itsellesi, ohjaa tulot edunvalvojan hallussa olevalle päämiehen tilille)
 • Voimassaolevat sopimukset (vuokra, palveluasuminen, hoitomaksu, vakuutukset)
 • Juoksevien asioiden hoito (laskujen maksu ja niiden siirto edunvalvojan hoidettavaksi, osoitteenmuutokset, etuuksien tarkastus/hakeminen)
 • Sovi päämiehesi kanssa käyttörahakäytännöstä
 • Selvitä, onko omaisuudelle tarpeen vahvistuttaa omaisuudenhoitosuunnitelma esimerkiksi metsäomaisuuden osalta.

Keskeiset käsitteet

Päämies

Henkilö, jonka puolesta asioit

Edunvalvoja

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja varallisuutta koskevia asioita

Omaisuusluettelo 

Luettelo, jossa ilmoita päämiehesi omaisuuden velkoineen valvonnan

alkamisajankohdan mukaan.

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta

Päätöstili

Tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta kalenterivuoden alusta edunvalvonnan

päättymispäivään

Tilivalvonta

Holhousviranomainen tarkastaa laatimasi vuosi- ja päätöstilit

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet