Omaisuusluettelo edunvalvonnan alussa 

Kun sinut on määrätty täysi-ikäisen päämiehesi edunvalvojaksi, viranomainen valvoo toimintaasi. Tehtäväsi alussa laadit päämiehesi varoista ja veloista omaisuusluettelon ja toimitat sen liitteineen virastoon.

Edunvalvojana et saa kertoa päämiehesi asioista muille ilman hänen lupaansa. Edunvalvojan salassapitovelvollisuus koskee myös tositeaineistoa.


Näin laadit omaisuusluettelon

1. Selvitä päämiehesi omaisuus edunvalvonnan alkamispäivämäärältä

 • Selvitä omaisuusluetteloa varten päämiehesi varat ja velat: 
  • omaisuuden käypä arvo (pankkitilit ja talletukset, asunto-osakkeet, kiinteistöt, kuolinpesäosuudet, tallelokerot, rahastot, pörssi- ym. osakkeet, sijoitusvakuutukset, arvoesineet, ajoneuvot) 
  • velat (pankki, ulosotto, perintätoimistot, takaukset, velkakirjat, velkajärjestelyt)
  • eläke- ja muut etuudet 
  • voimassaolevat sopimukset (vuokra, palveluasuminen, hoitomaksu, vakuutukset)

2. Laadi omaisuusluettelo

 • Tutustu omaisuusluettelon laatimista koskevaan ohjeeseen

Omaisuusluettelon ohje - täysi-ikäinen päämies

 • Täytä, tulosta ja allekirjoita omaisuusluettelolomake.  

Omaisuusluettelolomake - täysi-ikäinen päämies

 • Liitä omaisuusluettelon liitteiksi tarvittavat asiakirjat ja tositteet jäljennöksinä. 
 • Ota itsellesi talteen omaisuusluettelossa antamasi tiedot, koska omaisuusluetteloa tai sen liitteitä ei palauteta sinulle takaisin. 
 • Tarvitset omaisuusluettelon tietoja myöhemminkin. Ne ovat myös ensimmäisen vuositilin alkutietoja.

3. Palauta omaisuusluettelo liitteineen kolmen kuukauden kuluessa Digi- ja väestötietovirastoon

Postita vuositili liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan

Digi- ja väestötietovirasto tarkastaa omaisuusluettelon. Jos tarkastuksessa ilmenee lisätiedon tai täydennyksen tarvetta, sinuun otetaan yhteyttä.

Muistilista edunvalvonnan alussa

 • Sovi käytännöistä:
  • Ota yhteys pankkiin ja sovi tilin käyttöoikeuksien muutoksista.
  • Avaa tarvittaessa käyttövaratili päämiehen käyttöön. Huolehdi, että muilla tileillä käyttöoikeus on ainoastaan edunvalvojalla.
  • Ohjaa tulot päämiehesi nimissä olevalle tilille, johon ainoastaan edunvalvojalla on tilinkäyttöoikeus.  
  • Käännä laskut tulemaan suoraan edunvalvojalle.
  • Tarkasta päämiehen saamat etuudet ja hae niitä tarvittaessa. Pyydä ilmoitukset etuuksista edunvalvojalle (eläkeilmoitukset, verotus- ja etuuspäätökset).
  • Sovi päämiehesi kanssa käyttörahan määrästä ja miten hän saa sen käyttöönsä.  
 • Selvitä, onko tarpeen vahvistuttaa esimerkiksi metsäsuunnitelma.
 • Pidä kirjanpitoa tehtävän alusta alkaen.
 • Säilytä tiliotteet ja tositteet sellaisessa muodossa, että saat ne käyttöösi aina  tarvittaessa.
 • Säilytä edunvalvonnan aikaiset asiakirjat itselläsi. Muista salassapitovelvollisuus ja yleinen huolellisuusvelvoite.

Asiakirjojen lähettäminen

 • Toimita kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, siten nopeutat asiasi käsittelyä. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin ohjeissamme.
 • Voit lähettää asiakirjat joko postitse tai salattuna sähköpostina (turvaposti) Valitse osoite [email protected]
 • Huomaa, että sähköpostin kautta lähetettävän asiakirjan tulee olla helposti luettavassa muodossa (esimerkiksi pdf). 
 • Lähetä asiakirja kokonaisena tiedostona, älä yksittäisinä sivuina.   

Keskeiset käsitteet

Päämies

Henkilö, jonka puolesta asioit

Edunvalvoja

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja varallisuutta koskevia asioita

Omaisuusluettelo 

Luettelo, jossa ilmoita päämiehesi omaisuuden velkoineen valvonnan

alkamisajankohdan mukaan.

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta

Päätöstili

Tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta kalenterivuoden alusta edunvalvonnan

päättymispäivään

Tilivalvonta

Holhousviranomainen tarkastaa laatimasi vuosi- ja päätöstilit

Usein kysyttyä edunvalvojana toimimisesta

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Palauta omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan  Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 
Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9–15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]  Lähetä liitetiedostot pdf-muodossa. 

Lähetä sähköposti turvapostina