Tilivelvollisuus edunvalvonnan aikana 

Vuositilin palautus

Vuositili palautetaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikan omaan postiosoitteeseen tai sen voi palauttaa turvapostilla holhoustoimen sähköpostiin.

Tilintarkastus on tällä hetkellä ruuhkautunut. Palautamme vuositilin tarkastuksen jälkeen. 

Viranomainen valvoo toimintaasi, kun hoidat edunvalvojana täysi-ikäisen päämiehesi puolesta hänen taloudellisia asioitaan. Laadit  viranomaiselle vuosittain vuositilin.

Edunvalvojana toimitat vuosittain vuositilin holhousviranomaiselle tarkastettavaksi. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Vuositilit palautetaan holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on 1.1. – 31.12. välinen aika, tili palautetaan 31.3. mennessä seuraavana vuonna. Tilin laatimista helpottaa täysi-ikäisille päämiehille laadittu oma vuositililomake täyttöohjeineen

Holhousviranomainen voi perustellusta syystä pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta.

Edunvalvojana sinun on pidettävä sellaista kirjaa, että voit laatia niiden perusteella vuositilin. Liitteiksi tarvitset tositteet/asiakirjat, joista tilikauden tapahtumat voidaan todentaa. Vuositili liitteineen palautetaan sinulle tarkastuksen jälkeen säilytettäväksi. Sinun velvollisuutesi on huolehtia valvonnan aikana kertyneiden asiakirjojen säilyttämisestä. Säilytysvelvollisuus jatkuu vielä kolme vuotta tehtäväsi päättymisen jälkeen. Tämän jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun on aikanaan luovutettava ne niihin oikeutetuille. Päämies itse, päämiehen kuolinpesä tai päämiehen uusi edunvalvoja voi vastaanottaa luovuttamasi asiakirjat.

Edunvalvojana et saa kertoa päämiehesi asioista muille ilman hänen lupaansa. Edunvalvojan salassapitovelvollisuus koskee myös tositeaineistoa.

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojana olet oikeutettu edunvalvojan palkkioon. Palkkiolaskurin avulla voit määrittää edunvalvojan palkkion määrän. Mahdollisista kulukorvauksista sinun pitää esittää laskelma. Kulujen on oltava tarpeellisia ja perustuttava edunvalvojan tehtävän hoitoon. Edunvalvojana ilmoitat edunvalvojan palkkion ja mahdollisen kulukorvauksen Verohallinnon tulorekisteriin.

Toimi näin

 • Tutustu ensin ohjeisiin.

 Ohje lomakkeen täyttöön  täysi-ikäinen päämies

 • Täytä vuosi-/päätöstililomake ja lähetä se tositeaineiston kanssa 31.3. mennessä Digi- ja väestötietovirastolle .

Vuosi- ja päätöstililomake - täysi-ikäinen päämies

 • Tarkastettu vuositili liitteineen palautetaan sinulle. Tarkastetussa tilissä saattaa olla holhousviranomaisen merkintöjä, jotka sinun on huomioitava hoitaessasi päämiehesi asioita.
 • Vuosi- ja päätötilit  postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen. Palvelupaikkojen osoitteet löydät yhteystiedoistamme.

Muistilista

Säilytä vuositiliä varten tarvittavat liitteet, kuten esimerkiksi tiliotteet sellaisessa muodossa, että saat liitettyä ne vuositiliin. Ennen kuin palautat vuositilin:

 • tarkista, vastaavatko aiemmin ilmoittamasi omaisuuden arvot käypää arvoa (asunto-osakkeet, kiinteistöt, kuolinpesäosuudet, talletukset, tallelokerot, rahastot, pörssi- ym. osakkeet, sijoitusvakuutukset, arvoesineet, ajoneuvot)
 • pyydä velkojilta velan saldotiedot 31.12. tilanteesta (pankki, ulosotto, perintätoimistot, takaukset, velkakirjat, velkajärjestelyt)
 • hanki koko tilikauden ajalta tiliotteet kaikista päämiehesi nimissä olevista talletuksista (pankkitilit, sijoitukset, arvopaperit yms.)
 • jos avaat tilikauden aikana uuden pankkitilin, etsi siihen liittyvät sopimukset (tilin käyttöoikeuksien muutokset, käyttövaratilin avaaminen, tilien järjestely)
 • jos aikaisemmin ilmoittamiisi eläkkeisiin tai etuuksiin on tullut muutos, etsi niitä koskevat ilmoitukset ja päätökset (pyydä ilmoitukset ja päätökset itsellesi, ohjaa tulot edunvalvojan hallussa olevalle päämiehen tilille)
 • etsi viimeisin verotuspäätös
 • jos aikaisemmin ilmoittamiisi sopimuksiin on tullut muutos, etsi niitä koskevat uudet sopimukset (vuokra, palveluasuminen, hoitomaksu, vakuutukset)
 • jos huomaat tiliotteilta tavanomaisista tapahtumista poikkeavia tuloja tai menoja, etsi niitä koskevat tositteet
 • jos aiot periä edunvalvojan palkkiota tai kulukorvausta, laadi niistä laskelmat ja liitä ne mukaan

Hinta

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan kun päämiehesi nettotulot vuodessa ylittävät 8 147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta.

Bruttovarat:

0 – 34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001 – 67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001 – 135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001 – 336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001- 840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001 € - , tarkastusmaksu 454 €

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Keskeiset käsitteet

Päämies

Henkilö, jonka puolesta asioit

Edunvalvoja

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja varallisuutta koskevia asioita

Omaisuusluettelo 

Luettelo, jossa ilmoita päämiehesi omaisuuden velkoineen valvonnan

alkamisajankohdan mukaan.

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta

Päätöstili

Tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta kalenterivuoden alusta edunvalvonnan

päättymispäivään

Tilivalvonta

Holhousviranomainen tarkastaa laatimasi vuosi- ja päätöstilit

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet