Vuositili edunvalvonnan aikana

Edunvalvoja hoitaa päämiehen puolesta hänen taloudellisia asioitaan. Holhousviranomainen valvoo edunvalvojan toimintaa. 

Edunvalvojana et saa kertoa päämiehesi asioista muille ilman hänen lupaansa. Edunvalvojan salassapitovelvollisuus koskee myös tositeaineistoa.


Edunvalvojan tilivelvollisuus edunvalvonnan aikana

1. Pidä kirjaa varojen käytöstä: Pidä varojen käytöstä kirjaa, jotta voit laatia vuositilin. Säilytä tiliotteet, tositteet ja asiakirjat, joiden avulla tilikauden tapahtumat voidaan todentaa. 2. Laadi vuositili: Laadi vuositili holhousviranomaiselle. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Palauta vuositili liitteineen kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 3. SäilytäSäilytä valvonnan aikana kertyneet asiakirjat kolme vuotta tehtäväsi päättymisen jälkeen. Tämän jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun on aikanaan luovutettava ne niihin oikeutetuille. asiakirjat:

Oletko jättämässä edunvalvontaan liittyviä papereita?

Jos sinun pitää toimittaa virastolle edunvalvontaan liittyviä asiakirjoja (omaisuusluettelo, vuositili tai päätöstili), voit postittaa tai tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot 

Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjat meille salattuna sähköpostina. Katso ohjeet sähköpostin lähettämiseen


Toimi näin

1. Pidä kirjaa tilikauden tapahtumista 

Jotta voit laatia vuositilin, pidä tilikauden tapahtumista kirjaa. Liitä tiliotteet, tositteet ja asiakirjat vuositiliin, jotta tilikauden tapahtumat voidaan todentaa.


2. Laadi vuositili liitteineen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Edunvalvojana toimitat vuosittain vuositilin holhousviranomaiselle tarkastettavaksi. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Palauta vuositili holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on 1.1. – 31.12. välinen aika, tili palautetaan 31.3. mennessä seuraavana vuonna.  

Holhousviranomainen voi perustellusta syystä pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta.

 Ohje lomakkeen täyttöön  täysi-ikäinen päämies

Vuosi- ja päätöstililomake - täysi-ikäinen päämies


3. Toimita vuositili Digi- ja väestötietovirastoon

Vuositili  liitteineen postitetaan päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. 

Palvelupaikkojen osoitteet  


4. Vuositili palautetaan sinulle tarkastuksen jälkeen

Kun holhousviranomainen on tarkastanut vuositilin, se palautetaan sinulle säilytettäväksi. Tarkastetussa tilissä saattaa olla holhousviranomaisen merkintöjä, jotka sinun on huomioitava hoitaessasi päämiehesi asioita. 


5. Säilytä edunvalvonnan aikana kertyneet asiakirjat vielä kolme vuotta tehtävän päättymisestä

Edunvalvojana velvollisuutesi on huolehtia valvonnan aikana kertyneiden asiakirjojen säilyttämisestä. Säilytysvelvollisuus jatkuu vielä kolme vuotta tehtäväsi päättymisen jälkeen. Jos oikeudenomistajat (eli päämies itse, päämiehen kuolinpesä tai päämiehen uusi edunvalvoja) pyytävät sinulta  edunvalvonnan aikana kertyneitä asiakirjoja, sinun tulee antaa ne nähtäväksi.   

Kolmen vuoden jälkeenkään et saa hävittää asiakirjoja, vaan sinun on luovutettava ne niihin oikeutetuille. Päämies itse, päämiehen kuolinpesä tai päämiehen uusi edunvalvoja voi vastaanottaa luovuttamasi asiakirjat.

Katso ohjevideot täysi-ikäisen päämiehen vuosi- ja päätöstilin täyttämisestä

Olemme julkaisseet neliosaisen videosarjan vuositilin täyttämisestä. Videoissa on saatavilla suomenkielinen tekstitys.

Vuositilin palautus

Postita vuositili liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Muistilista

Säilytä vuositiliä varten tarvittavat liitteet, kuten esimerkiksi tiliotteet sellaisessa muodossa, että saat liitettyä ne vuositiliin. Ennen kuin palautat vuositilin:

 • tarkista, vastaavatko aiemmin ilmoittamasi omaisuuden arvot käypää arvoa (asunto-osakkeet, kiinteistöt, kuolinpesäosuudet, talletukset, tallelokerot, rahastot, pörssi- ym. osakkeet, sijoitusvakuutukset, arvoesineet, ajoneuvot)
 • pyydä velkojilta velan saldotiedot 31.12. tilanteesta (pankki, ulosotto, perintätoimistot, takaukset, velkakirjat, velkajärjestelyt)
 • hanki koko tilikauden ajalta tiliotteet kaikista päämiehesi nimissä olevista talletuksista (pankkitilit, sijoitukset, arvopaperit yms.)
 • jos avaat tilikauden aikana uuden pankkitilin, etsi siihen liittyvät sopimukset (tilin käyttöoikeuksien muutokset, käyttövaratilin avaaminen, tilien järjestely)
 • jos aikaisemmin ilmoittamiisi eläkkeisiin tai etuuksiin on tullut muutos, etsi niitä koskevat ilmoitukset ja päätökset (pyydä ilmoitukset ja päätökset itsellesi, ohjaa tulot edunvalvojan hallussa olevalle päämiehen tilille)
 • etsi viimeisin verotuspäätös
 • jos aikaisemmin ilmoittamiisi sopimuksiin on tullut muutos, etsi niitä koskevat uudet sopimukset (vuokra, palveluasuminen, hoitomaksu, vakuutukset)
 • jos huomaat tiliotteilta tavanomaisista tapahtumista poikkeavia tuloja tai menoja, etsi niitä koskevat tositteet
 • jos aiot periä edunvalvojan palkkiota tai kulukorvausta, laadi niistä laskelmat ja liitä ne mukaan

Edunvalvojan palkkio

Edunvalvojana olet oikeutettu edunvalvojan palkkioon. Tämä ei koske alaikäisen vanhempia. Voit maksaa edunvalvojan palkkion päämiehesi varoista samoin kuin maksat muutkin laskut. Maksajana on päämies ja maksun saajana sinä itse. Ilmoita viestikentässä lisätietona edunvalvojan palkkio ja tilikausi.

Jos perit vain perusmaksun määrän, voit veloittaa sen jo tilikauden päättyessä. Muussa tapauksessa suositellaan, että palkkio veloitetaan vasta kun olet saanut tarkastetun tilin takaisin. Palkkiolaskurin avulla voit määrittää edunvalvojan palkkion määrän.

Mahdollisista kulukorvauksista sinun pitää esittää laskelma. Kulujen on oltava tarpeellisia ja perustuttava edunvalvojan tehtävän hoitoon. Edunvalvojana ilmoitat edunvalvojan palkkion ja mahdollisen kulukorvauksen Verohallinnon tulorekisteriin

Hinta

Tarkastusmaksu määräytyy tilikauden lopussa olevien varojen mukaan kun päämiehesi nettotulot vuodessa ylittävät 8147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta.

Bruttovarat:

0 – 34 000 €, tarkastusmaksu 52 €

34 001 – 67 000 €, tarkastusmaksu 97 €

67 001 – 135 000 €, tarkastusmaksu 146 €

135 001 – 336 000 €, tarkastusmaksu 240 €

336 001- 840 000 €, tarkastusmaksu 354 €

840 001 € - , tarkastusmaksu 454 €

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 - 6 kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Keskeiset käsitteet

Päämies

Henkilö, jonka puolesta asioit

Edunvalvoja

Henkilö, joka on määrätty hoitamaan päämiehensä taloudellisia ja varallisuutta koskevia asioita

Omaisuusluettelo 

Luettelo, jossa ilmoita päämiehesi omaisuuden velkoineen valvonnan

alkamisajankohdan mukaan.

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta

Päätöstili

Tili päämiehesi omaisuuden hoitamisesta kalenterivuoden alusta edunvalvonnan

päättymispäivään

Tilivalvonta

Holhousviranomainen tarkastaa laatimasi vuosi- ja päätöstilit

Usein kysyttyä vuositilin tekemisestä

Usein kysyttyä edunvalvojana toimimisesta

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Palauta omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan  Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 
Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9–15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]  Lähetä liitetiedostot pdf-muodossa. 

Lähetä sähköposti turvapostina