Edunvalvojan määrääminen valtuutetun tehtäviin

Valtuutettuna saatat joskus olla esteellinen tai muuten estynyt edustamaan valtuuttajaa. Jos edunvalvontavaltakirjassa ei ole nimetty esteetöntä varavaltuutettua, voit hakea Digi- ja väestötietovirastolta edunvalvojan määräämistä valtuutetun tehtäviin.

Valtuutettuna olet esteellinen edustamaan valtuuttajaa, kun olet asiassa itse valtuuttajan vastapuolena. Olet esteellinen edustamaan valtuuttajaa myös silloin, kun vastapuolena on joku muu sinulle läheinen henkilö, esimerkiksi puolisosi tai lapsesi. Esteellisyys voi syntyä myös silloin, kun valtuuttajan ja sinun etusi joutuvat muusta kuin läheisyydestä johtuvasta syystä ristiriitaan keskenään.

Lisäksi voit esimerkiksi sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi olla estynyt hoitamaan tehtävääsi.

Jos valtuutusta ei voida vahvistaa varavaltuutetun osalta, holhousviranomainen voi valtuutetun pyynnöstä määrätä edunvalvojan valtuutetun tehtäviin.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja on sekä sopiva että esteetön toimimaan edunvalvojana.

Toimi näin

  • Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin ja toimita se virastoon.

Hakemus

  • Liitä hakemukseen yksityishenkilön suostumus edunvalvojan tehtävään.
  • Jos esität edunvalvojan tehtävään yleistä edunvalvojaa, hakemukseen ei tarvitse liittää yksityishenkilön suostumusta edunvalvojan tehtävään.

Suostumuslomake

Hinta

Palvelu on maksullinen.

Edunvalvojan määrääminen maksaa 113 €/päätös. Maksua ei peritä, jos valtuuttajan nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa.

 

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne tulee postittaa kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

Suomen väkiluku 5 543 015