Edunvalvojan määrääminen

Edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on se

  • että henkilö itse on kykenemätön hoitamaan asioitaan. Kykenemättömyyden tulee johtua sairaudesta, heikentyneestä terveydentilasta tai muusta vastaavasta syystä. Kykenemättömyys selvitetään tavallisesti lääkärinlausunnolla.
  • henkilöllä on taloudellisia/muita asioita, joiden hoitoa ei ole järjestetty muilla tavoin (linkki lievempien keinojen otsikkoon). Edunvalvojan määräämisen täytyy siten asioiden viimesijaisena hoitomuotona olla välttämätöntä.
  • että edunvalvontaan esitetyn tulee tähän suostua tai hänen vastustamistaan ei pidetä aiheellisena, kun otetaan huomioon hänen tilansa (esimerkiksi sairauden laatu) ja edunvalvonnan tarpeensa (esimerkiksi laskut maksamatta pitkältä ajalta).

Näiden kaikkien edellytyksien tulee täyttyä samanaikaisesti, jotta edunvalvoja voidaan määrätä.

Edunvalvojan määräämistä koskevan asian saa holhousviranomaisessa vireille:

  1. Hakemuksella silloin, kun henkilö haluaa edunvalvojan määrättäväksi itselleen ja kykenee ymmärtämään sen, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee. Hakijan tulee pyytää tietyn henkilön määräämistä edunvalvojakseen.
  2. Ilmoittamalla edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa vaitiolovelvollisuuden estämättä. Ilmoituksen tulee olla perusteltu eli siitä tulisi käydä ilmi, miksi edunvalvojan määrääminen on henkilölle välttämätöntä ja minkälaisia ongelmia asioiden hoidossa on.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–15

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet