Edunvalvojan määrääminen

Edunvalvojan määräämisen edellytyksenä on se

  • että henkilö itse on kykenemätön hoitamaan asioitaan. Kykenemättömyyden tulee johtua sairaudesta, heikentyneestä terveydentilasta tai muusta vastaavasta syystä. Kykenemättömyys selvitetään tavallisesti lääkärinlausunnolla.
  • henkilöllä on taloudellisia/muita asioita, joiden hoitoa ei ole järjestetty muilla tavoin. Edunvalvojan määräämisen täytyy siten asioiden viimesijaisena hoitomuotona olla välttämätöntä. Lisätietoa edunvalvontaa kevyemmistä vaihtoehdoista.
  • että edunvalvontaan esitetyn tulee tähän suostua tai hänen vastustamistaan ei pidetä aiheellisena, kun otetaan huomioon hänen tilansa (esimerkiksi sairauden laatu) ja edunvalvonnan tarpeensa (esimerkiksi laskut maksamatta pitkältä ajalta).

Näiden kaikkien edellytyksien tulee täyttyä samanaikaisesti, jotta edunvalvoja voidaan määrätä.

Edunvalvojan määräämistä koskevan asian saa holhousviranomaisessa vireille:

  1. Hakemuksella silloin, kun henkilö haluaa edunvalvojan määrättäväksi itselleen ja kykenee ymmärtämään sen, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee. Hakijan tulee pyytää tietyn henkilön määräämistä edunvalvojakseen. Lisätietoa hakemuksesta edunvalvojan määräämiseksi.
  2. Ilmoittamalla edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa vaitiolovelvollisuuden estämättä. Ilmoituksen tulee olla perusteltu eli siitä tulee käydä ilmi, miksi edunvalvojan määrääminen on henkilölle välttämätöntä ja minkälaisia ongelmia asioiden hoidossa on. Lisätietoa ilmoituksesta edunvalvonnan tarpeessa olevaa henkilöä koskien.

Edunvalvoja-asioiden käsittelyssä on ruuhkaa

Arvioitu käsittelyaika on 6 kuukautta. Ruuhkatilanteen vuoksi asian käsittely kestää tällä hetkellä pidempään. Pahoittelemme tilannetta.

Hoituisivatko sinun tai läheisesi asiat edunvalvojan määräämistä kevyemmillä tavoilla? Tutustu vaihtoehtoihin

Voit nopeuttaa asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin verkkosivuillamme.

Jos haluat kiirehtiä asian käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti perusteluineen turvapostissa. Valitse osoite [email protected]

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Holhoustoimen asiakaspalvelu suljettu to 2.12. 

Holhoustoimen puhelinpalvelu ja chat on suljettu 2.12. koulutuspäivän vuoksi. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet