BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
931 ViitasaariDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Viitasaaren Keskuskoulu, Koulukuja 2 1001 1009 2010 842 818 1660
002 Kaupungintalo, Keskitie 10 1467 1594 3061 1268 1382 2650
003 Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9 566 494 1060 490 423 913
004 Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7 441 376 817 371 304 675
Totalt Viitasaari
    3475 3473 6948 2971 2927 5898