BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
918 VehmaaDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vinkkilän koulu, Vinkkiläntie 27 1148 1186 2334 948 988 1936
Totalt Vehmaa
    1148 1186 2334 948 988 1936